Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Håndtering af syge og tilskadekomne dyr og anvendelse af medicin i kvægbesætninger

 

Baggrund

Ved Fødevarestyrelsens kontrol i kvægbesætninger har en hyppig årsag til sanktioner været overtrædelser i forbindelse med håndteringen af syge og tilskadekomne dyr samt i relation til anvendelse af medicin. Det kan være syge dyr, som ikke opdages rettidigt i besætningen, dyr som ikke tilbydes en passende behandling eller flyttes til sygebokse og dyr, som ikke kommer sig efter en given behandling.

Da korrekt håndtering af syge og tilskadekomne dyr er en væsentlig forudsætning for, at dyrene i tilstrækkelig grad beskyttes mod smerte, lidelse og angst, er det relevant at gennemføre en kampagne, som fokusere på netop dette.

Ligeledes er korrekt anvendelse og håndtering af medicin ved behandling af syge og tilskadekomne dyr vigtigt. I større besætninger er det hyppigt besætningsejer, der igangsætter behandling på baggrund af besætningsdiagnoser og dyrlægens anvisning. Det er derfor vigtigt, at besætningsejer kender indholdet af disse og anvisningen, samt at besætningsejer følger disse og desuden fører optegnelser over behandling af dyr.

Besætningsansvarlige og deres ansatte må endvidere på visse betingelser behandle kælvningsfeber ved intravenøs (i blodåren) behandling med visse calciumholdige lægemidler samt tilbageholdt efterbyrd med infektion ved at lægge børstave i børen.

Der er tale om behandlinger, der i udgangspunktet er dyrlægeforbeholdte, men hvor den besætningsansvarlige eller den ansatte kan tage et særligt kursus, hvorefter de selv må behandle køerne. Besætningen skal samtidig have en sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul 2, og der stilles særlige krav til behandlingen, så den udføres korrekt.  Af hensyn til dyrevelfærden er det vigtigt, at personer, der udfører dette, har de fornødne kompetencer.

En tidligere gennemført kampagne viste, at en del kvægbesætninger ikke havde styr på reglerne vedr.behandlinger med kalk og børstave, idet der var overtrædelser i 20 % af sagerne.

Resultaterne af Fødevarestyrelsens kontrol i kvægbesætninger de seneste år har endvidere givet anledning til en del sanktioner vedr. dyrevelfærd. Ved den prioriterede kontrol 2018 var sanktionsprocenten 25,5 %. Hovedparten af overtrædelserne vedrørte dyrevelfærdsmæssige regler. 

Formål

Det overordnede formål med kampagnen er at forbedre dyrevelfærden for syge og tilskadekomne dyr i kvægbesætninger målt på en større regelefterlevelse på området. Dyrevelfærden skal forsøges forbedret i det daglige arbejde med dyrene i stalden ved at sætte fokus på syge dyr og håndteringen og behandling af disse.

Ligeledes er formålet at fremme ansvarlig anvendelse af medicin til kvæg samt øge opmærksomheden omkring vigtigheden af korrekt registrering, opbevaring og brug af medicin for at øge fødevaresikkerheden.

Mere fokus og viden om syge dyr og anvendelse af veterinære lægemidler:

Korrekt behandling af syge og tilskadekomne dyr er i høj grad afhængig af landmandens evne til at opdage syge dyr,  identificere den rette behandling på baggrund af besætningsdiagnoserne samt af viden om de velfærdsmæssige konsekvenser af sygdom og skader.

Da landmandens vigtigste sparringspartner i denne læringsproces må formodes at være den praktiserende dyrlæge, er det vigtigt, at også dyrlægen sætter fokus på området, således at landmanden kan blive vejledt til at træffe de rigtige beslutninger gennem en dialog med sin dyrlæge.

Fødevarestyrelsen tilbyder i forbindelse med kampagnen branche og erhverv information og vejledning om kampagnens formål og baggrund.

Som dokumentation for behandling af syge dyr og i relation til fødevaresikkerhed,  er det vigtigt at de veterinære lægemidler, der bruges til behandling, bliver håndteret og registreret korrekt.

Bedre regelefterlevelse gennem kontrol og vejledning:

Vi vil i forbindelse med kampagnens kontrolbesøg både kontrollere og vejlede om håndteringen af syge og tilskadekomne dyr.

Kontrollen vil omfatte:

  • Om syge og tilskadekomne dyr findes ved det daglige tilsyn og gives en passende behandling.
  • Hvis der anvendes medicinsk behandling, om den anvendes , som dyrlægen har anvist og registreres  korrekt i de korrekte databaser .
  • Og om de særlige regler der gælder for behandling af kælvningsfeber og  tilbageholdt efterbyrd med infektion overholdes.

Vejledning vil indgå som en del af kontrollen og vil primært være rettet mod forhold af betydning for håndteringen af syge og tilskadekomne dyr herunder indretning af sygebokse, antallet af sygepladser og anvendelse af medicin.

Målgruppe
Fødevarestyrelsen kontrollerer 150 malkekvægs- og slagtekalvebesætninger.

Dyreart/branche
Kvæg

Periode
Kampagnen gennemføres fra 1. februar til 31. maj 2020.

Resultater
Læs slutrapporten​​ 

Kontakt
Fødevarestyrelsens pressetelefon, 2284 4834.

Ændret 25. maj 2022