Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Egenkontrol med fokus på pesticidrester

 

​Indledning - Hvorfor gennemfører vi kampagnen?

Som udgangspunkt skal alle fødevarevirksomheder, uagtet størrelse, lave en risikoanalyse. Analysen hjælper virksomheder, som importerer fødevarer, med at få et vigtigt overblik over risikofaktorer forbundet med det eller de produkter, som importeres. Der skal herudover tages højde for kritiske kontrolpunkter, og hvordan de kan styres, og hvilke gode arbejdsgange, der er nødvendige for at sikre en god fødevaresikkerhed.

Risikoanalyse er fundamentet for at virksomhederne kan udarbejde et egenkontrolprogram, som gennemgår styringen af de aktiviterer, som kræver særlig opmærksomhed, for at sikre fødevaresikkerheden. Importøren skal jævnligt gennemgå og revidere sin egenkontrol, risikoanalyse og egenkontrolprogram, så de sikrer, at egenkontrollen tager højde for virksomhedens faktiske aktiviteter.

Der har de senere år været et stigende fokus på virksomhedernes risikoanalyse og egenkontrol, herunder på baggrund af det fortsatte fokus på styrket importkontrol i Fødevareforlig 3 og 4. Området er af natur kompliceret, og der blev ved den interne audit af importområdet identificeret udfordringer, som kræver et øget fokus.

Pesticidrester i fødevarer kan udgøre en risiko for fødevaresikkerheden, hvis maksimalgrænseværdierne ikke er overholdt. I de senere år er der i forbindelse med prøveprojekter  og i  kontrolkampagner fundet  fødevarer med sundhedsmæssigt problematiske indhold af pesticidrester. Når Fødevarestyrelsen tager stikprøver på området, viser resultaterne typisk overskridelser af pesticidgrænseværdierne i omkring 4 % af prøverne af frugt og grønt fra tredjelande, i omkring 2 % af prøverne af frugt og grønt fra EU-lande, mens der er meget få overskridelser i afgrøder dyrket i Danmark. Der er fortsat visse typer af frugt og grønt fra visse tredjelande, der er på listen over intensiveret importkontrol, fordi der for disse produkter har vist sig at være større risiko for overskridelser/rester.

I en pesticidkontrolkampagne i 2017 viste resultaterne, at 3 ud af 32 prøver (9 %) havde signifikant overskridelse af EU´s grænseværdier for pesticidrester i fødevaren.

Med denne kampagne vil Fødevarestyrelsen øge importvirksomhedernes fokus særligt på pesticidreglerne med henblik på at nedbringe antallet af overskridelser af pesticidgrænseværdierne i importeret frugt, grønt og cerealier.

Kampagnen fokuserer på importvirksomheders risikoanalyser og egenkontrol - særligt i forhold til pesticidrester i frugt og grønt.  Der bliver i 2019 udarbejdet vejledningsmateriale vedrørende kravene til dokumentation for overholdelse af pesticidgrænseværdierne. Dette materiale bliver tilgængeligt for både virksomheder og tilsynsførende.


Formål - Hvad går kampagnen ud på?

Formålet med kampagnen er at kontrollere, at importørerne af ikke-animalske fødevarer overholder gældende regler ifm. deres risikoanalyse og egenkontrol af hensyn til fødevaresikkerheden, herunder:

  • om virksomheder korrekt lader sig registrere til aktiviteten "indførsel af fødevarer" (registrering som importør) inden påbegyndelse af aktiviteten. Aktiviteten skal være ajourført i forhold til, om virksomheden har samhandel og/eller import fra tredjelande

  • at virksomhederne har udarbejdet en risikoanalyse

  • at virksomhedens risikoanalyse for import af ikke-animalske fødevarer under restriktion eller intensiveret kontrol er dækkende for virksomhedens importaktivitet med særlig fokus på pesticidrester i fødevarer

  • at virksomhedens egenkontrolprogram er dækkende for importaktiviteten med særlig fokus på pesticidrester i fødevarer

  • at virksomheden har forståelse for deres varer og de dokumenter, som indgår i deres risikoanalyse, til at vurdere, om de er fyldestgørendeat afdække om der er eventuelle problemer omkring virksomhedernes håndtering af risikofaktorer for pesticidrester, og hvilke særlige udfordringer de har på området.