Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Mærkning og anvendelse af biocidholdige produkter i fødevarevirksomheder og mælkeleverende besætninger

 

​Indledning - Hvorfor gennemfører vi kampagnen?

Biocidholdige produkter omfatter blandt andet desinfektionsmidler, der anvendes  i fødevarevirksomheder og yverhygiejnemidler, pattedypningsmidler samt pattespray (herefter benævnt som yverhygiejnemidler), der anvendes i mælkleverende besætninger (bedrifter). Fødevarestyrelsen godkender disse produkter efter vurdering af, at der ved korrekt anvendelse ikke er risiko for sundhedsskadelige rester i fødevarer.

Fødevarestyrelsen har særlige krav til mærkning af godkendte desinfektionsmidler og yverhygiejnemidler jf. bekendtgørelsen om godkendelse af desinfektionsmidler mv. i fødevarevirksomheder mv. nr. 134 af 13/02/2013. Der skal for eksempel fremgå af etiketten, at midlet er godkendt af Fødevarestyrelsen efterfulgt af godkendelsesnummeret. Fødevarevirksomheder og mælkeleverende bedrifter må kun anvende biocidholdige produkter, der er godkendt af Fødevarestyrelsen.

Anvendelsen af biocidholdige produkter i fødevarevirksomheder og mælkeleverende bedrifter bliver sporadisk kontrolleret ved den ordinære kontrol. Hvis virksomhederne anvender produkter, der ikke er godkendt eller ikke anvender midlerne efter brugsanvisningen, kan der være risiko for kontaminering af fødevarer med rester af biocider i sundhedsskadelige mængder eller risiko for,  at produkterne ikke er tilstrækkelig effektive til at eliminere bakterier og svampe, som også kan medvirke til kontaminering af fødevarer.

I 2018 blev der gennemført et pilotprojekt, hvor et lille antal prøver af mælk blev udtaget og  analyseret for indhold af jod. Resultaterne herfra viste, at der var rester i mælken, men i mængder, der ud fra et videnskabeligt synspunkt ikke gav anledning til bemærkninger. Indholdet af jod i mælken formodes at stamme fra desinfektionsmidler ogyverhygiejnemidler.

Da mælkeprøverne stammede fra tanke indeholdende mælk fra flere bedrifter, kan resultaterne ikke bruges til at se, om der foregår situationer med forkert anvendelse i konkrete mælkeproducerende bedrifter.

Fødevarestyrelsen vil i kampagnen fokusere på anvendelsen af biocidholdige produkter i  fødevarevirksomheder og mælkeproducerende bedrifter. Prøver af mælk vil  blive taget  hos de mælkeleverende besætninger. Der udtages ikke  prøver i fødevarevirksomheder, men kontrollen vil have fokus på virksomheder, der anvender desinfektionsmidler i høj grad, f.eks. slagterier.


Formål - Hvad går kampagnen ud på?

Formålet med kampagnen er at:

  • kontrollere og vejlede om anvendelse af følgende biocidholdige produkter: desinfektionsmidler, yverhygiejnemidler og pattedypningsmidler/pattespray

  • kontrollere, om anvendelsen af biocidholdige produkter giver anledning til sundhedsskadelige rester i fødevarer

  • kontrollere, om midlerne er mærket korrekt (opfølgning sker med godkendelsesindehaver).

Kampagnen vil tage udgangspunkt i de biocidholdige produkter, der anvendes i virksomheden. Det kontrolleres, at produkterne er godkendte, og at virksomheden følger brugsanvisningen. Desuden kontrolleres midlets mærkning.