Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Mærkning og anvendelse af desinfektionsmidler og pattedypningsmidler i fødevarevirksomheder - Kontrolkampagne 2020

 

​Indledning - Hvorfor gennemfører vi kampagnen?

Fødevarestyrelsen godkender biocidholdige produkter, der anvendes i fødevarevirksomheder. De biocidholdige produkter, der er omfattet af godkendelsesordningen, er desinfektionsmidler, der anvendes på overflader, der kommer i kontakt med fødevarer samt pattedypningsmidler og pattespray. Fødevarestyrelsen godkender kun produkter, der ikke medfører en sundhedsrisiko.

Fødevarestyrelsen stiller særlige krav til mærkning af desinfektionsmidler jf. bekendtgørelsen om godkendelse af desinfektionsmidler mv. i fødevarevirksomheder m.v. nr. 859 af 23/08/2019 § 2 og 5. For eksempel skal godkendte produkter mærkes med det godkendelsesnummer, Fødevarestyrelsen har tildelt produktet. Fødevarevirksomheder kan med godkendelsesnummeret sikre sig, at det produkt, de anvender, er godkendt.

I 2019 blev der i forbindelse med en kampagne kontrolleret anvendelsen og mærkning af desinfektionsmidler i 129 fødevarevirksomheder. Kampagnen viste, at de desinfektionsmidler, der blev anvendt i fødevarevirksomhederne, ikke opfyldte alle betingelser for mærkning. Derudover var der 10 virksomheder, der anvendte desinfektionsmidler, der ikke var godkendte af Fødevarestyrelsen.

Det er vigtigt, at fødevarevirksomheder anvender godkendte desinfektionsmidler, da de dermed kan sikre sig, at produkterne har en tilstrækkelig desinficerende effekt og, at der ikke efterlades sundhedsskadelige rester i fødevarer. Forudsætningen for dette er, at virksomhederne følger brugsanvisningen på midlerne, så den rette brugskoncentration anvendes. Det er nemlig denne koncentration, som Fødevarestyrelsen har vurderet som effektiv og sikker. Anvender virksomheden højere doser end angivet, kan der være risiko for, at fødevarerne kontamineres med rester af desinfektionsmidlet i sundhedsskadelige mængder. Derudover er det en forudsætning for en effektiv desinfektion, at den pågældende overflade er tilstrækkelig ren  inden desininficeringen påbegyndes.

Formål - Hvad går kampagnen ud på?
  • Kontrollere om desinfektionsmidler og pattedypningsmidler anvendt i fødevarevirksomheder, herunder i mælkeleverende besætninger, er godkendte

  • Kontrollere om desinfektionsmidler og pattedypningsmidler er mærket korrekt

  • Kontrollere om anvendelsen af desinfektionsmidler og/eller pattedypningsmidler giver anledning til sundhedsskadelige rester i mælk

  • Vejlede om anvendelse af desinfektionsmidler og pattedypningsmidler, herunder koncentration, virketid og om der skylles efter med drikkevand

Kampagnen tager udgangspunkt i de desinfektionsmidler og pattedypningsmidler, der anvendes i virksomheden eller bedriften. Hvis desinfektionsmidlerne ikke er godkendte eller mærket iht. BEK 859/2019 § 2 og 5 eller den historiske BEK 134/2013 § 6, vil fagkontoret følge op hos virksomheden, der markedsfører produktet.

Udbytte – hvad vil vi opnå med kampagnen?

Større opmærksomhed på reglerne om brugen af desinfektionsmidler og pattedypningsmidler, herunder korrekt anvendelse i fødevarevirksomhederne og mælkeleverende bedrifter. 

Bekendtgørelse 859 af 23. august 2019 om godkendelse af desinfektionsmidler m.v. i fødevarevirksomheder m.v.  

Europa-parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne

Europa-parlamentets og rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, konsolideret udgave 1/1/2019

Målgruppe – hvor kommer vi på besøg?

Målgruppen for kampagnen er fødevarevirksomheder, herunder mælkeleverende kvægbesætninger.

Kontrollen må gerne foregå i detailbutikker, der anvender udstyr eller inventar, som er vanskeligt at desinficere. Dette kan f.eks. være delikatesser, is butikker, kaffebarer og juicebarer, hvor der eksempelvis er lukkede rørsystemer, som kan være udfordrende at desinficere, da udstyret er svært tilgængeligt. Det kan også være udstyr såsom pålægsmaskiner, der ikke kan komme i en opvaskemaskine og som skal blive vasket og om nødvendigt desinficeres.  Derudover er vi også interesseret i institutionskøkkener, der laver mad til særlige sårbare grupper såsom børn og ældre.

Kontrollen i de mælkeleverende kvægbesætninger skal både foregå i økologiske og konventionelle bedrifter.

Periode – hvornår kommer vi på besøg?

Kontrollerne i detailhandlen kører fra 1. juni - 31. oktober 2020.

Resultater
Slutrapport for kampagnen om mærkning og anvendelse af desinfektionsmidler i fødevarevirksomheder

Ændret 1. december 2022