Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Berigede fødevarer - Kontrolkampagne 2020

 

Indledning - hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen?

Det er populært blandt mange virksomheder at markedsføre fødevarer tilsat vitaminer, mineraler eller visse andre stoffer. Disse kaldes for berigede fødevarer.
Berigede fødevarer er reguleret af EU-regler (fx hvilke vitaminer og mineraler der må tilsættes samt danske regler (når der ikke er fastsat EU-regler (fx mængden af tilsætningen af vitaminer, mineraler eller visse andre stoffer). 

Tilsætning af vitaminer, mineraler eller visse andre stoffer til fødevarer, som ikke er tilladte eller i en mængde over bestemte maksimumsgrænser, kan være forbundet med sundhedsmæssige risici for forbrugerne. Berigede fødevarer skal samtidig overholde reglerne for minimumsindhold af vitaminer og mineraler. Disse næringsstoffer skal tilsættes i en betydelig mængde for at sikre forbrugerne mod ernæringsmæssig vildledning.

Generelle tilladelser er givet til tilsætning af en række vitaminer, mineraler og visse andre stoffer i bestemte produktkategorier. De generelle tilladelser er den mængde af næringsstof, der allerede er blevet vurderet sikker, og omfatter det samlede indhold (både naturligt og tilsat), der må være i produktet. Det er muligt for en virksomhed at få accept til tilsætning af et næringsstof i en højere mængde end de generelle tilladelser eller få godkendt et nyt næringsstof ved at anmelde tilsætningen til Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen vil med denne kampagne kontrollere, at virksomheder, der er ansvarlige for første markedsføring i Danmark (fx producenter og importører), overholder de generelle tilladelser og har opfyldt de krav, der er til notifikation og anmeldelse af berigede fødevarer.

Formål - hvorfor gennemfører vi kampagnen - og hvad går den ud på?

Formålet med kampagnen er at:

  • Kontrollere, om indholdet af vitaminer og mineraler og visse andre stoffer er i overensstemmelse med de generelle tilladelser
  • Kontrollere, om tilsætningen er anmeldt/notificeret
  • Vejlede virksomhederne om reglerne for tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer.
Grundlaget - hvilke regler ser vi på?

I kampagnen ser vi på:

  • Europa-Parlamentets og Rådets (EF) forordning Nr. 1925/2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer
  • Bekendtgørelse nr. 1150 af 07/07/2020 om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer
  • Bekendtgørelse nr. 726 af 28/05/2020 om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer
  • Vejledning nr. 9682 af 11/07/2019 om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne  (krav til næringsdeklarationen)
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 852/2004 om fødevarehygiejne
Målgruppen - hvor kommer vi på besøg?

Vi kommer på besøg hos virksomheder, der er ansvarlige for første markedsføring af fødevarer tilsat vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer i Danmark.

Kosttilskudsvirksomheder er ikke omfattet af denne kampagne, selvom de skal overholde bekendtgørelsen om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer.

Perioden - hvornår kommer vi på besøg?

Kampagnen løber i perioden fra den 1. oktober 2020 til den 31. december 2020.

Resultater

Slutrapport

Ændret 10. juni 2021