Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Anprisninger på læskedrikke, elektrolytdrikke, geler, barer og måltidserstatninger

 Læs vejledningen: Kontrolkampagne på ernærings- og sundhedsanprisninger

Indledning - hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen?

Ernærings- og sundhedsanprisninger kan hjælpe forbrugerne til at træffe et sundere valg

Forbrugerne skal kunne stole på de anprisninger, der anvendes på fødevarer vedrørende indhold af fx protein eller fedt. Virksomheder må kun anprise med ernærings- og sundhedsmæssige egenskaber for fødevarer, hvis anprisningerne er EU-godkendte.

Erfaringer fra kontrollen via fx forbrugerklager viser, at der anvendes sundhedsanprisninger, som ikke er godkendte. Erfaringer fra kampagnen i 2019 med anprisninger på dagligvarer viste, at betingelserne for brugen af en given ernæringsanprisning ikke altid var overholdt.

I 2018 gennemførte Fødevarestyrelsen en kontrolkampagne, som omhandlede kontrol af ernærings- og sundhedsanprisninger anvendt ved markedsføring af måltidserstatninger og en række produkter, der markedsføres til eller kunne antages at blive indtaget i forbindelse med sportsudøvelse på alle niveauer. Dette var bl.a. læskedrikke (med eller uden koffein), elektrolytdrikke, geler samt energi- eller proteinrige barer. Der blev i denne kampagne fundet overtrædelser af lovgivningen ved 44 % af kontrollerne.

Kampagnens fokus

Denne kampagne har fokus på de samme produkter, som blev kontrolleret i kampagnen i 2018, grundet de mange overtrædelser for denne produktgruppe. Produkterne har fået stor udbredelse, og der anvendes mange ernærings- og sundhedsanprisninger i forbindelse med markedsføringen af disse. Derudover vil også chokolade- og mueslibarer og lignende blive inddraget i kampagnen, såfremt der anvendes ernærings- og/eller sundhedsanprisninger. 

Formålet - hvorfor gennemfører vi kampagnen - og hvad går den ud på?

Formålet med kampagnen er, at:

  • Kontrollere, om ernærings- og sundhedsanprisninger, der er anvendt på måltidserstatninger, læskedrikke, elektrolytdrikke, geler og barer, herunder også chokoladebarer m.v., anvendes i overensstemmelse med reglerne (omfang af regelefterlevelse - er den blevet bedre i forhold til sidste kampagne?).
  • Vejlede virksomhederne om anvendelse af ernærings- og sundhedsanprisninger.
  • Øge virksomhedernes kendskab til reglerne og korrekt anvendelse af ernærings- og sundhedsanprisninger.
Grundlaget - hvilke regler ser vi på?


I kampagnen ser vi på:

  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer.
  • Vejledning nr. 9904 af 21. oktober 2019 om ernærings- og sundhedsanprisninger.
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne.
  • Vejledning nr. 9430 af 13. juni 2018 om mærkning af fødevarer. 
Målgruppen - hvor kommer vi på besøg?


Kontrollen skal ske hos:

  • Markedsføringsansvarlige virksomheder, der markedsfører fødevarer som måltidserstatninger samt anpriste læskedrikke, elektrolytdrikke, geler eller barer, herunder chokoladebarer m.v.; dvs. fx importører, herunder også detailvirksomheder og producenter.
  • Detailvirksomheder, der er markedsføringsansvarlige på deres hjemmeside og for andet markedsføringsmateriale.
Perioden - hvornår kommer vi på besøg?

Kampagnen gennemføres i perioden 1. oktober 2020 til 31. december 2020, som en målrettet kontrolkampagne.  

Resultater

Slutrapport

Ændret 19. april 2021