Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Kontrol af anvendelse og mærkning af fødevarekontaktmaterialer - Kontrolkampagne 2020

 

​Indledning - hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen?
Mangelfuld eller forkert håndtering af fødevarekontaktmaterialer (FKM) i fødevarevirksomheder kan føre til øget afsmitning af uønskede kemiske stoffer til mad og drikke. Det kan fx være, hvis der anvendes et materiale, der ikke er bestemt til kontakt med fødevarer, eller hvis et egnet materiale anvendes forkert.

Fødevarekontaktmaterialer er kun undersøgt til de anvendelser, som de er bestemt til. Det vil sige, at vi ikke kender til risikoen ved andre anvendelser af materialet. Men vi ved, at høj temperatur og kontakt til fed mad øger afsmitningen af uønsket kemi.

Ftalaterne er et eksempel på uønsket kemi, der kan afsmitte, hvis et materiale - her plast af typen PVC - anvendes til kontakt med fødevarer, som det ikke er bestemt til. Ftalater er stoffer der kan være skadelige for reproduktionen. Generelt kan forkert anvendelse af fødevarekontaktmaterialer bidrage til vores samlede udsættelse for uønsket kemi.

Oplysninger om anvendelsesanvisninger for FKM skal tilgå detailvirksomheder med fødevareproduktion som en del af mærkningen af FKM. Engrosvirksomheder med forhandling af FKM skal sørge for at disse informationer tilgår detailvirksomhederne. Mangelfulde eller forkerte oplysninger til detailvirksomhederne kan føre til forkert anvendelse og dermed øget afsmitning af uønskede kemiske stoffer til mad og drikke.

 

Formålet - hvorfor gennemfører vi kampagnen - og hvad går den ud på?
Formålet med kampagnen er at:
  • kontrollere regelefterlevelsen, hvad angår brugen af FKM i detailvirksomheder med fødevareproduktion, herunder opfølgning i de virksomheder, som havde en bagatelagtig overtrædelse i kampagnen i 2018 (disse udpeges centralt).
  • vejlede om korrekt anvendelse af FKM i detailvirksomheder med fødevareproduktion, herunder korrekt anvendelse ved genbrug af emballager
  • kontrollere og vejlede om mærkning i FKM engrosleddet, således at den nødvendige information videregives til fødevaredetailleddet
  • kontrollere FKM i engrosleddet, at der er overensstemmelse mellem anvendelsesanvisninger i overensstemmelseserklæringen eller anden dokumentation og mærkningen af produktet
  • styrke ensartethed i kontrollen
Grundlaget - hvilke regler ser vi på?
Emballage m.v.
Målgruppen - hvor kommer vi på besøg?
I første del af kampagnen besøges detailvirksomheder med fødevareproduktion, herunder de virksomheder, som havde en bagatelagtig overtrædelse i FKM kampagnen i 2018 (disse udpeges centralt).

I anden del af kampagnen besøges relevante FKM engrosvirksomheder (markedsføring).
 
Resultater

Resultater af kampagnen kontrol af anvendelse og mærkning af fødevarekontaktmaterialer


Ændret 7. april 2021