Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Økologirapporten - et aktivt redskab - Kontrolkampagne 2020

 

Indledning - hvorfor gennemfører vi kampagnen?

Før en fødevarevirksomhed kan påbegynde sine økologi-aktiviteter skal den have "godkendt" sine økologiprocedurer. Det sker i form af økologirapporten, som Fødevarestyrelsen udsteder. Økologirapporten udgør derved tilladelsen til at markedsføre økologiske fødevarer, og den er samtidig det dokument, der i detaljer fastlægger, hvilke vilkår og procedurer virksomheden skal følge for at sikre at økologireglerne overholdes.

Det er afgørende for troværdigheden af økologiske fødevarer, herunder Ø-mærket og EU-logoet, at økologireglerne overholdes. Det er også vigtigt, at økologiprocedurerne i økologirapporten er opdaterede mht. virksomhedens aktiviteter og den nyeste lovgivning. Opdaterede procedurer er en forudsætning for dokumenteret regeloverholdelse. Fødevarestyrelsen kontrollerer stikprøvevist, at virksomhederne har opdaterede procedurer, men da mange virksomheders økologirapport har en del år på bagen, er tiden kommet til en mere systematisk gennemgang af økologiprocedurerne. Det vil bidrage til at sikre en ensartet kontrol, stille virksomhederne lige mht. til krav og sikre lige vilkår for vækst. Desuden vil det øge virksomhedernes indsigt i og fokus på økologireglerne.

Kampagnekonceptet er velegnet til denne dybdegående og systematiske kontrol af økologiprocedurerne, da der skal være sat tid af til kontrollen og kontrollen skal udføres på en kalibreret måde, så tilsynsførende over hele landet stiller samme krav.

Der har ikke tidligere været fokus på opdatering af økologirapporter i en kontrolkampagne. 

Formål - hvad går kampagnen ud på?

Formålet med kampagnen er at  kontrollere regelefterlevelse i forhold til:

  • At økologi-egenkontrolprocedurer er opdaterede og tilstrækkelige i forhold til lovgivningen og til virksomhedens produktion

  • At væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter er indberettet til Fødevarestyrelsen

Derudover vil vi vejlede på området.

Udbytte - hvad vil vi opnå med kampagnen?
  • Høj regelefterlevelse, herunder kontrollere at der ikke sker vildledning.
  • Øge høj troværdighed af danske økologiske fødevarer (Ø-mærket og EU-logoet), hvilket understøtte vækst både inden for og uden for landets grænser
  • Sikre ensartede vilkår for fødevarevirksomhederne
  • Øget forståelse for økologireglerne i virksomhederne

Grundlag - hvilke regler ser vi på?

I kampagnen ser vi på:

  • Rådets forordning (EF) Nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter samt denne forordnings gennemførelsesbestemmelser
  • Bekendtgørelse nr 48 af 21/01/2020 om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.
  • Vejledning om økologiske fødevarer m.v. (seneste udgave dateret april 2020)
Målgruppe - hvor kommer vi på besøg?

Alle virksomheder, der har økologirapport - dog særlig fokus på virksomheder, der tilbereder og/eller importerer både konventionelle og økologiske fødevarer.

Periode - hvornår kommer vi på besøg?

1. marts 2020 - 30. september 2020.

Resultater

Læs slutrapporten.

Ændret 9. februar 2021