Gå til navigation Gå til hovedindhold

Vejledning ved sanktioner

 

​Indledning – hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen?

Modtagelse af vejledning kan vanskeliggøres af sanktionering
I forbindelse med kontrolbesøg, hvor der sanktioneres, forsøger den tilsynsførende at vejlede virksomheden om reglerne. De tilsynsførende oplever i forbindelse med sanktioner, at virksomheder kan blive frustrerede over en sanktion og i den situation måske er mindre lydhøre over for den mundtlige vejledning, der gives samtidig med.

Vi vil undersøge, om efterfølgende telefonisk vejledning kan hjælpe virksomhederne
Derfor vil vi med en kampagne forsøge at give virksomhederne en mulighed for at modtage vejledning , i en anderledes og måske mere gunstig situation, uafhængigt af den kontrol som har medført sanktion. Det vil ske ved et telefonopkald til virksomheden 1-2 uger efter den gennemførte kontrol, hvor den tilsynsførende giver generel vejledning og/eller konkret vejledning i forhold til virksomhedens behov.
 
- Ved generel vejledning, vejledes om hvad der står i reglerne, FVSTs fortolkning af reglerne og baggrunden for reglerne. Herunder kan henvises til hvor regler, vejledninger og information kan findes på FVSTs hjemmeside.
- Ved konkret vejledning vejledes om løsningsmuligheder på konkrete udfordringer i virksomheden og forudsætter, at virksomheden har kendskab til reglerne.

Fødevarevirksomheder retter op på ca. 90% af anmærkninger, altså de forhold, som har medført sanktioner, inden den opfølgende kontrol. I denne kampagne undersøger vi, om endnu flere anmærkninger kan blive rettet op inden den opfølgende kontrol, hvis virksomheden får mere vejledning på et andet tidspunkt end samtidig med sanktionen gives.

Formålet – hvorfor gennemfører vi kampagnen – og hvad går den ud på?

Kampagnen har tre overordnede formål:
- At give virksomheder, der har modtaget en sanktion i form af indskærpelse eller bøde, en mulighed for at modtage mere og behovsorienteret vejledning.
- At undersøge om vejledning på en anden måde og tidspunkt øger regelefterlevelsen ved den opfølgende kontrol.
- At undersøge hvordan virksomheden oplevede den vejledning, de fik i forbindelse med, at sanktionen blev givet.

Udbyttet – Hvad vil vi opnå med kampagnen?

- Vi ønsker at færre virksomheder får yderligere sanktioner på baggrund af manglende regelefterlevelse på den opfølgende kontrol efter en sanktion.
- Vi ønsker at opnå, at virksomhederne vha. vejledning, der er tilrettet deres behov, opnår en vedvarende bedre regelefterlevelse.
- Med kampagnen får vi mere viden om virksomhedernes oplevelse og udbytte af Fødevarestyrelsens vejledning i forbindelse med sanktioner

Grundlaget – hvilke regler ser vi på?

Fødevarelovgivningen - alt efter hvilket lovgivningsområde der er sanktioneret for i den enkelte virksomhed. 

Målgruppen – hvor kommer vi på besøg?

Både engros- og detailvirksomheder, der ved kontrol får en sanktion i form af indskærpelse eller bøde i hele kampagneperioden (september-december 2019) kan indgå i kampagnen. Ca. 40% udvælges tilfældigt til at få den telefoniske vejledning.
Virksomheder der får et forbud eller påbud ved kontrollen, indgår ikke i denne kampagne. Virksomheden indgår heller ikke, hvis den får en indskærpelse eller bøde sammen med et påbud/ forbud ved kontrollen.
Påbud/ forbud indgår ikke, da de enten efterleves straks eller har frister, der går ud over 1-2 uger. 

Perioden - hvornår kører kontrolkampagnen?

Kampagnen gennemføres for sanktioner givet september - oktober 2019.

Ændret 11. februar 2020