Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Vedligehold i fødevarevirksomheder - kontrolkampagne 2019

 

Indledning – hvad er baggrunden for at gennemføre kampagnen?
Temaet for denne kampagne er vedligeholdelse i fødevareproducerende virksomheder.

Fødevarevirksomheder,som ikke bliver tilstrækkeligt vedligeholdt og ikke er hensigtsmæssigt indrettet, kan få problemer med fødevaresikkerheden. I produktionsmiljøer, der er utilstrækkeligt vedligeholdt, kan sygdomsfremkaldende bakterier få gode vækst- og overlevelsesvilkår, og derved kan mikroorganismer have gode muligheder for at forurene fødevarerne.  For eksempel kan nedslidte bordplader blive absorberende eller revne, så der kan ophobe sig snavs. Slidte fuger mellem fliser kan også samle snavs og være vanskelige at renholde.

Særligt bakterien Listeria monocytogenes kan give store problemer, hvis virksomheden ikke har mulighed for at få gjort ordentlig rent på grund af dårlig vedligeholdelse eller en uhensigtsmæssig indretning. 

En fødevarevirksomhed kan have svært ved at vurdere, hvornår en bordplade skal skiftes eller hvornår, der skal fuges imellem fliser etc., da inventar og lokaler typisk bliver slidt langsomt ned. 

Hvis en fødevarevirksomhed er dårligt vedligeholdt, er der også øget risiko for, at skadedyr kan komme ind i virksomheden. Hvis skadedyr kommer ind i en fødevarevirksomhed, kan fødevarerne blive forurenet med sygdomsfremkaldende mikroorganismer.
 
Formålet – hvorfor gennemfører vi kampagnen – og hvad går den ud på?
Formålet med kampagnen er:
 • at kontrollere vedligeholdelse af lokaler, inventar og udstyr og vejlede om, at manglende vedligeholdelse kan give fødevaresikkerhedsmæssige problemer
   
 • at kontrollere og vejlede om procedurer for vedligeholdelse af lokaler, inventar og udstyr og kontrollere, at procedurer er implementeret i praksis og bliver overholdt
 • at mindske risikoen for krydsforurening ved at kontrollere og vejlede om virksomhedens produktionsflow i forhold til placering af håndvaske og adgang til personaletoilet 
Udbyttet – hvad vil vi opnå med kampagnen?
Fødevarestyrelsen forventer, at kampagnen vil betyde:
 • at virksomhederne får større opmærksomhed samt øget fokus og forståelse for vigtigheden af at vedligeholde udstyr, inventar og lokaler, og at manglende vedligeholdelse kan give fødevaresikkerhedsmæssige problemer
 • øget fokus på og viden hos virksomhederne om, at et godt produktionsflow med hensigtsmæssig placering af håndvaske og gode adgangsmuligheder til personaletoilet kan mindske risikoen for krydsforurening
Der vil også blive udarbejdet Do's & Dont's billeder til brug for virksomhederne og de tilsynsførende.
 
Grundlaget – hvilke regler ser vi på?

I kampagnen ser vi på lovgivningsområderne:

Hygiejne: Håndtering af fødevarer

 • Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne
    • Bilag II, kapitel I, pkt. 3, jf. artikel 4, stk. 2
    • Bilag II, kapitel I, pkt. 4, jf. artikel 4, stk. 2

Hygiejne: Vedligehold

 • Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne
    • Bilag II, kapitel I, jf. artikel 4, stk. 2
    • Bilag II, kapitel II, jf. artikel 4, stk. 2
    • Bilag II, kapitel V, jf. artikel 4, stk. 2

Virksomhedens egenkontrol

 • Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne
    • Artikel 4
    • Artikel 5
Målgruppen – hvor kommer vi på besøg?

Kampagnen omfatter kontrol i alle typer engros- og detailvirksomheder med produktion. Kampagnen omfatter ikke mobile virksomheder.

 

Resultater
 
Fotoplancher om vedligehold i fødevarevirksomheder
 
Ændret 12. august 2021