Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Styring af listeria i detailforretninger - kontrolkampagne 2019

 

Indledning – hvad er baggrunden for at gennemføre kampagnen?
Hvert år bliver i gennemsnit 40-50 personer syge af listeriose forårsaget af fødevarer med for højt indhold af listeria. De smittede er oftest alvorligt syge personer med nedsat immunforsvar, og ca. 25 % dør af sygdommen.
Fødevarestyrelsen har iværksat en række initiativer overfor listeria. Blandt disse initiativer er en særlig kontrolindsats i form af kontrolkampagner over for virksomheder, der producerer kendte risikoprodukter for listeria, kurser til Fødevarestyrelsens tilsynsførende og nyt vejledningsmateriale til virksomheder.

Formålet – hvorfor gennemfører vi kampagnen – og hvad går den ud på?
Fødevarestyrelsen vil med denne kampagne sikre, at detailforretninger fx slagterforretninger og slagterafdelinger i supermarkeder, fiskeforretninger og lignende, der producerer kendte risikoprodukter for listeria, har en god styring af og fokus på listeria. Derudover vil Fødevarestyrelsen udbrede kendskabet til vejledningsmaterialet på "Alt om listeria"-sitet. Det nye vejledningsmateriale giver virksomhederne mulighed for at følge op på opmærksomhedspunkter, blandt andet i relation til eventuelle prøveplaner og at indplacere produkter i kategorier i forhold til vækst af listeria.
Kampagnen skal danne grundlag for at vurdere, at virksomhederne efterlever reglerne for listeria, samt sørge for, at virksomhederne har fokus på at håndter listeria i produktionen fremadrettet.

 

Udbyttet – hvad vil vi opnå med kampagnen? 
Fødevarestyrelsens forventede udbytte af kampagnen vil være:
 • At få en overordnet afdækning af virksomhedernes styring af listeria og undersøge graden af regelefterlevelse.
 • Gennem vejledning at øge virksomhedernes kendskab til kravene og derigennem bidrage til, at virksomhederne fortsat har fokus på listeria og gør, hvad de kan for at sikre høj fødevaresikkerhed.
 • At få et øget kendskab til virksomhedernes styring af listeria ved at udtage og undersøge miljøprøver for listeria.
 • At øge virksomhedernes kendskab til Fødevarestyrelsens vejledningsmateriale til håndtering af listeria.
Grundlaget – hvilke regler ser vi på?
I kampagnen ser vi på lovgivningsområderne:
 
Virksomhedens egenkontrol
 • EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer.
 • EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004
  af 29. april 2004 om fødevarehygiejne. 
Hygiejne: Håndtering af fødevarer, rengøring og vedligeholdelse
 • EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer.
 • EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne.
 • EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om opretholdelse af den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed. 
Målgruppen – hvor kommer vi på besøg?
Slagterforretninger og slagterafdelinger i supermarkeder samt fiskeforretninger, der fremstiller kendte risikoprodukter.  Relevante virksomheder er:
 

 • Virksomheder med produktion af hele stykker kødpålæg og/eller skiveskåret kødpålæg (spiseklare kødprodukter) samt færdigretter med lang (>5 dage) holdbarhed.
 • Virksomheder med produktion af spiseklare fiskevarer med lang (> 5 dage) holdbarhed, fx røget laks.

Slutrapport
Du kan se slutrapporten for kontrolkampagnen her:
Slutrapport for styring af listeria i detailforretninger

Ændret 29. januar 2021