Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Risikovurdering for forekomst af halebid

 

I EU er det ikke lovligt at halekupere grise rutinemæssigt. Landmanden kan halekupere, hvis det dokumenteres, at der er sket skader på andre grises haler. Før halekuperingen kan foretages, skal en række tiltag med henblik på at forebygge halebidning dog være afprøvet.

I marts 2016 kom Kommissionen med en henstilling til medlemsstaterne, hvis formål det var at begrænse behovet for halekupering. Ifølge henstillingen skal landbrugerne foretage en risikovurdering af forekomsten af halebidning ud fra følgende parametre:

  • Foder og vand
  • Konkurrence om foder, vand og plads
  • Tildelt beskæftigelses- og rodemateriale
  • Renhedstilstand (nærmiljø)
  • Termisk komfort og luftkvalitet (staldklima)
  • Sundhedstilstand

 

Fra 1. januar 2019 bliver der indført krav om skriftlig dokumentation, hvis der halekuperes i besætningen. Den besætningsansvarlige skal således kunne fremvise et dokument, der viser, at der har været problemer med halebid i besætningen, og at der er foretaget en gennemgang af alle de påkrævede risikoparametre samt i den forbindelse taget stilling til, hvordan og hvornår eventuelle mangler kan udbedres.

Formålet med de nye regler er både at forbedre de fysiske staldforhold, men i høj grad også at optimere driftsledelse og management, således at forekomsten af halebid kan nedbringes.

Kampagnen skal være med til sikre kendskab til reglerne herunder formålet med reglerne.  Ydermere skal kampagnen være med til at sikre regelefterlevelse.

De seneste år er der givet flere indskærpelser vedrørende forhold om svins adgang til en tilstrækkelig mængde beskæftigelses- og/eller rodemateriale. Tildeling af beskæftigelses- og rodemateriale er en af de parametre, der indgår i risikovurderingen, og derfor vil beskæftigelses- og rodemateriale blive inddraget som en væsentlig del af kampagnen. Kampagnen vil således samtidig være med til at sætte fokus på, at reglerne vedrørende tildeling af beskæftigelses- og rodemateriale overholdes.

Slutrapport

Læs resultaterne fra kontrolkampagnen


Ændret 23. april 2020