Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Mobile salgssteder - kontrolkampagne 2019

 

​Se filmen om kontrol af mobile fødevarevirksomheder

​​


Indledning – hvad er baggrunden for at gennemføre kampagnen?
Inden for de seneste år er der set en stigning af mobile fødevarevirksomheder indrettet til fødevarevirksomhed. De mobile fødevarevirksomheder ses i de større byer, på markeder og i sommerlandet.
 
Kampagnen har fokus på, at de mobile virksomheder, der skal registreres som fødevarevirksomhed, bliver registreret hos Fødevarestyrelsen, så de bliver omfattet af fødevarekontrollen.
 
Mobile fødevarevirksomheders aktiviteter er oftest af en sådan karakter, at de som udgangspunkt ikke er underlagt Fødevarestyrelsens ordinære kontrol. De mobile virksomheders aktiviteter er dog blevet mere omfattende, hvilket i højere grad har betydning for fødevaresikkerheden. Kampagnen vil derfor også have fokus på kontrol af og vejledning om relevante hygiejneregler, fx regler om personlig hygiejne, adgang til toiletforhold, opbevaring af fødevarer og emballage, temperaturforhold og skadedyrssikring samt kontrol af og vejledning om sporbarhed.

                            

Formålet – hvorfor gennemfører vi kampagnen – og hvad går den ud på?

Formålet med kampagnen er, at:

 • kontrollere om mobile fødevarevirksomheder med aktiviteter over bagatelgrænsen er registreret i Fødevarestyrelsen
 • kontrollere om virksomheden overholder relevante hygiejneregler herunder bl.a. adgang til toiletter, personlig hygiejne, skadedyrssikring, opbevaringstemperatur og køl/varmholdelse
 • kontrollere at der ikke sælges farlige fødevarer, dvs. fødevarer der er sundhedsskadelige eller uegnede til menneskeføde eller fødevarer, hvor der ikke er sporbarhed
 • vejlede virksomhederne om relevante fødevareregler
​Udbyttet hvad vil vi opnå med kampagnen?
 •  At sikre, at de virksomheder, der skal registreres hos Fødevarestyrelsen, også bliver det og dermed omfattet af fødevarekontrollen
 • At sikre, at mobile virksomheder får vejledning om de generelle regler i fødevarelovgivningen
 • Høj efterlevelse af og større kendskab til reglerne om hygiejne, hvilket på sigt vil resultere i øget fødevaresikkerhed hos de mobile virksomheder
 • At kontrollere, at der ikke sælges fødevarer, der er farlige, dvs. sundhedsskadelige eller uegnede til menneskeføde
Grundlaget – hvilke regler ser vi på?
I kampagnen ser vi på:
 
Godkendelser
 • Bekendtgørelse nr. 1404 af 29. november 2018 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder
 • Autorisationsvejledning nr. 9126 af 15.februar 2019
Hygiejne
 • Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne
 • Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) Nr.178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen om opretholdelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed.
 • Bekendtgørelse nr. 1354 af 29. november 2017 om fødevarehygiejne
 • Vejledning nr. 9236/2014 om fødevarehygiejne
 • Fødevarestyrelsens  emneside om mobile virksomheder: Emneside om mobile- fødevarevirksomheder
Sporbarhed
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178 /2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed
 • Vejledning om sporbarhed – fødevarer marts 2017
Målgruppen hvor kommer vi på besøg?

Målgruppen er mobile fødevarevirksomheder, primært i de større byer, og suppleres med kontroller ude i landet.

 
Det er afgørende for en vellykket kontrol, at den mobile virksomhed bliver kontrolleret, mens den er i gang med sine fødevareaktiviteter. Der er tale om en stikprøvekontrol, hvor virksomheden kontrolleres, så snart den observeres.

Resultater
Ændret 28. juni 2022