Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Mærkningskampagne – menukort - kontrolkampagne 2019

 

Indledning – hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen?

I forbindelse med tidligere kampagner har Fødevarestyrelsen konstateret, at der er problemer med anvendelse af de beskyttede betegnelser som er en del af EU-kvalitetsordningerne.

BOB.gifBOB omfatter landbrugsprodukter og fødevarer, der er fremstillet, forarbejdet og tilberedt i et bestemt geografisk område ved hjælp af anerkendt knowhow.

BGB.gifBGB omfatter landbrugsprodukter og fødevarer, der er tæt knyttet til det geografiske område. Mindst én af faserne i produktionen, forarbejdningen eller tilberedningen skal finde sted inden for det geografiske område.

GTS.gifGTS fremhæver den traditionelle karakter, enten med hensyn til råvarer, sammensætning eller produktionsmetode.

I en tidligere-kampagne blev det konstateret, at 15 ud af 25 kontrollerede virksomheder anvendte en eller flere beskyttede betegnelser uretmæssigt.

Ved uretmæssig anvendelse af beskyttede betegnelser er der risiko for, at de pågældende fødevarer ikke lever op til den kvalitet, som fødevarer med retsmæssig brug af de beskyttede betegnelser skal leve op til. Uretmæssig brug af beskyttede betegnelser vil derfor dels være en krænkelse overfor rettighedshaverne og dels medføre en risiko for, at forbrugerne ikke får den kvalitet, der forventes.

Derudover kontrolleres for, om fødevarer lever op til, hvad de lover i forhold til fødevarens kvalitet eller indhold, for at undgå at vildlede forbrugerne.

Sidst men ikke mindst kontrolleres for, om forbrugere har adgang til at se virksomhedens smileyrapport på serverings virksomhedernes hjemmeside.

Formålet – hvorfor gennemfører vi kampagnen – og hvad går den ud på?

Formålet med kampagnen er en målrettet kontrol mod vildledning, offentliggørelse af kontrolresultater samt kontrol af anvendelsen af beskyttede betegnelser, herunder at:

 •  Udbrede kendskabet til de beskyttede betegnelser

 • Medvirke til ensartede konkurrencevilkår 

 • Beskytte rettighedshaverne mod krænkelser af deres beskyttede betegnelser

 •  Kontrollere brugen og markedsføringen af beskyttede betegnelser i engrosvirksomheder 

 • Beskytte forbrugerne mod generel vildledning

 • Kontrollere offentliggørelser af kontrolresultaterne på hjemmesider.

Udbyttet – hvad vil vi opnå med kampagnen?  
 • At forbrugerne får det de betaler for og som er anført på menukortet
 • Sikre bedre kendskab til reglerne og fair konkurrencevilkår
 • At måle regelefterlevelsen ift. tidligere kampagner
 • Nulpunktsmåling for regelefterlevelse for anvendelse af beskyttede betegnelser.
Grundlaget – hvilke regler ser vi på?

I kampagnen ser vi på:

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer
 • Bekendtgørelse nr. 1376 af 6. december 2013 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1169/2011 artikel 7
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 artikel 16
 • Bekendtgørelse nr. 1355 af 27. november 2015 om mærkning m.v. af fødevarer § 25, stk. 1, nr. 2 og 27.
 • Bekendtgørelser nr. 660 af 31-05-2018 om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater
Målgruppen – hvor kommer vi på besøg?  
 • Serveringsvirksomhed - Restauranter m.v.
 • Serveringsvirksomhed - Uden behandling
 • Specialforretning - Delikatesse, specialiteter m.v. med behandling
 • Engrosvirksomheder, som leverer til serveringsvirksomheder og specialforretninger
 Perioden - hvornår kommer vi på besøg?

1. april 2019 til 31. august 2019

Resultater

Slutrapport 

Ændret 28. november 2019