Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Frivillig mærkning af fjerkrækød med produktionsoplysninger - kontrolkampagne 2019

 

Indledning – hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen?
Dyrevelfærd og produktionsmetoder er i stigende grad et parameter, som mange forbrugere vælger efter, når de køber kød. I kølediskene er der derfor et stort antal kødvarer, som er forsynet med frivillig mærkning om oplysninger omkring produktion samt dyrevelfærdsanprisninger – f.eks. ”mere plads i staldene”, ”fodret med …”, ”bedre strøelse”, ”går udendørs hele livet”, ”opvokset på Australiens sletter”.

Der er en risiko for at forbrugerne bliver vildledt, hvis produkterne ikke lever op til de krav, der er forbundet med anprisningerne. Mange forbrugere er villige til at betale en merpris for et produkt, hvor dyrene har haft et bedre liv i forhold til dyr fra en konventionel produktion.
Fødevarestyrelsen gennemførte en kampagne om kontrol med Fødevarestyrelsens dyrevelfærdsmærke for svinekød, som i 2017 blev lanceret som værende statskontrolleret.

Nærværende kampagne omfatter kød fra svin, okse og fjerkræ, men vil særligt fokusere på fjerkrækød, dels fordi det især er på fjerkrækød, der konstateres meget forskellige mærkningsoplysninger om produktionsmetoder, dels fordi der findes regler for den frivillige mærkning på området.

Kampagnen omfatter ikke:
 • Økologiske produkter
 • Fjerkræ og svinekød mærket med det statslige dyrevelfærdsmærke.
 • Anprisninger af kødets forarbejdning fx Krogmodnet
Formålet – hvorfor gennemfører vi kampagnen – og hvad går den ud på?
 • Kontrol af om frivillig mærkning af kød med produktionsoplysninger er korrekt.
 • Kontrol af, at den frivillige mærkning ikke vildleder forbrugeren.
 • Opnå et overblik over regelopfyldelsen på området generelt.
Kontrol af frivillig mærkning af kød, som skal være objektiv og kunne forstås af forbrugerne. Mærkningen skal desuden stemme overens med de generelle mærkningsregler, særligt mærkningsforordningen.

Kontrol af at kravene til frivillig mærkning med produktionssystem (”Fodret med %...”, ”Ekstensivt staldopdræt”, ”Fritgående”, ”Frilands”, ”Frilands – opdrættet i fuld frihed”) i handelsnormerne for fjerkrækød er opfyldt.
Udbyttet – Hvad vil vi opnå med kampagnen?
Vi ønsker at:
 • Arbejde for, at forbrugerne kan have tillid til de kødvarer, der er mærket med anprisninger om forbedret dyrevelfærd i forhold til konventionel produktion
 • afdække, om producenter og importører overholder fødevarelovgivningen ved forskellige anprisninger vedr. produktion og dyrevelfærd  
 • udbrede kendskabet til lovgivningen på området
Grundlaget – hvilke regler ser vi på?
I kampagnen ser vi på:

Mærkning og vildledning

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, artikel 7 samt artikel 36

Særlige mærkningsordninger

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97, artikel 15a

Handelsnormer og varestandarder

 • Kommissionens forordning nr. 543/2008 af 16. juni 2008 om handelsnormer for fjerkrækød, artikel 11
Målgruppen – hvor kommer vi på besøg?
 • Slagterier
 • Slagtebutikker og slagterafdelinger med egen produktion
 • Gårdbutikker
 • Importører af kødprodukter med frivillig mærkning.
 • Virksomheder der selv opskærer eller producerer--- ikke færdigpakkede varer
Resultater

Ændret 1. september 2020