Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Flokbehandling af smågrise - Kontrolkampagne 2019

 

​Baggrund og formål
Formålet med kampagnen er:
  • At fremme ansvarlig brug af flokbehandling til smågrise
  • At kontrollere om diagnostik og resistensbestemmelser finder anvendelse ved flokbehandling af smågrise 
  • At nedbringe brugen af flokbehandling til smågrise
I Danmark er der en lang tradition for at fokusere på ansvarlig brug af antibiotika i husdyrproduktionen. Derfor er antibiotikaforbruget og resistensniveauet lavt i sammenligning med mange andre lande. For at fastholde den gunstige situation er det vigtigt at fastholde et ansvarligt brug af antibiotika i landbruget. 

Udvikling af antibiotikaresistens er i høj grad relateret til  det kvantitative forbrug af antibiotika, valg af antibiotikagruppe og korrekt anvendelse ude i besætningerne. Fokus på ansvarlig brug af antibiotika er fastholdt under Veterinærforlig III, hvor forligsparterne bl.a. er enige om, at brug af flokbehandling (medicinering af svin med antibiotika i foder og vand) skal nedbringes.

Svineproduktionen stod i 2017 for 74% af det samlede antibiotikaforbrug til husdyr i Danmark. Aldersgruppen smågrise (grise med vægt fra 7 til 30 kg) tegnede sig for en stor del af det samlede forbrug til svin; nemlig ca. 45%. Hos denne aldersgruppe er bakterielt forårsagede sygdomme som mavetarminfektioner og lungelidelser hyppige årsager til sygdom. Medicinsk behandling heraf sker typisk ved flokbehandling af en hel sektion eller stald, fordi de syge grise smitter de raske grise via direkte og indirekte kontakt i stalden. Antibiotikaforbruget ved flokbehandling af mavetarmlidelser hos smågrise udgjorde således ca. 68 % af det samlede forbrug af antibiotika til smågrise i 2017. 

Ansvarlig anvendelse af antibiotika til flokbehandling sker i et tæt samarbejde mellem besætningsejeren og den ordinerende dyrlæge. Lovmæssigt stilles der udover overholdelse af de almindeligt gældende regler om anvendelse af veterinære lægemidler bl.a. krav om udtagning af prøver til diagnostisk undersøgelse inden behandling indledes, og at dyrlæge og besætningsejer sammen laver en handlingsplan for at nedbringe forbruget.  

I 2015 gennemførte Fødevarestyrelsen  en kampagne om flokbehandling af svin. Her blev 15% af kontrollerede besætningsejerne og 22% af de kontrollerede dyrlæger sanktioneret for overtrædelse af reglerne. Resultater af andre kontrolkampagner i svinebesætninger i 2016 og 2017 om korrekt anvendelse og registrering af medicin medførte sanktionering i henholdsvis 19% og 16% af de kontrollerede svinebesætninger. 

Målgruppe
Fødevarestyrelsen kontrollerer 200 svinebesætninger med smågriseproduktion og de til besætningerne tilknyttede besætningsdyrlæger (ca. 50).

Dyreart/branche
Svin

Periode
Kampagnen gennemføres 1. maj til 31. oktober 2019.

Resultater
Kontakt
Fødevarestyrelsens pressetelefon, 2284 4834.

Ændret 12. august 2021