Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Balanceregnskaber i virksomheder, der producerer økologiske fødevarer - kontrolkampagne 2019

 

​Indledning – hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen

Økologiens troværdighed er afgørende for, at forbrugerne fortsat kan have høj tillid til de økologiske fødevarer, de lægger i deres indkøbskurv. Der må ikke rejses tvivl om, at varer mærket som økologisk rent faktisk også er økologiske. Usikkerhed og specielt svindel kan være ødelæggende for troværdigheden af de økologiske fødevarer, herunder det røde Ø-mærke og EU-logoet for økologi.

Markedsandelen for økologiske fødevarer i detailhandlen er steget konstant gennem mere end 10 år.
Salget af økologiske varer er steget 26% fra 2016 til 2017 og udgør nu 13,3% af det samlede salg i butikkerne, og salget forventes at stige i årerne frem. I takt med at efterspørgslen efter økologiske varer vokser, og at udbuddet af økologi ikke altid er tilstrækkelig, kan der være en øget risiko for svindel. Dermed stiger behovet for kontrol af økologisk produktion, hvor kontrollen er rettet mod forebyggelse af svindel.

Kampagnen vil have ekstra fokus på, at de solgte mængder af økologiske færdigvarer ikke overstiger
virksomhedernes indkøb af økologiske råvarer. Ved denne kampagne vil Fødevarestyrelsen udover den faste årlige regnskabskontrol med mængderne af økologi, have særligt fokus på virksomhedens input/output balance (balanceopgørelse mellem råvarer og færdigvarer). Hvis virksomheden evt. konstaterer en difference i input/output balancen skal årsagen til differencen forklares og fremadrettet skal virksomheden sikre, at differencen begrænses. Negativ differencer vil medføre, at Fødevarestyrelsen undersøger årsagen nærmere, da det kan indikere svindel.
Kontrollen vil både foretages ud fra virksomhedens interne samt eksterne dokumenter (krydskontrol). Krydskontrollen skal anvendes som et vigtigt redskab til at forebygge fejl og ikke mindst svindel. Dette suppleres ved økologikontrollen med krydskontrol til virksomhedens leverandører, evt. modtagere. I kampagnen øges antallet af disse krydskontroller i forhold til den årlige kontrol.

Formålet – hvorfor gennemfører vi kampagnen – og hvad går den ud på?
  • Sikre høj troværdighed af Ø-mærket og EU-logoet ved dybdegående kontrol af regnskab i økologiproducerende virksomheder
Udbyttet – Hvad vil vi opnå med kampagnen?
  • En høj regelefterlevelse og øget forståelse for regnskabskravene i virksomhederne samt at mindske risiko for fejl og svindel
Grundlaget – hvilke regler ser vi på?

I kampagnen ser vi på:

  • Rådets forordning (EF) Nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologiske produktion og mærkning af økologiske produkter
  • Kommissionens forordning (EF) Nr. 889/2008 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter
  • Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvarkultur m.v. nr. 1404 af 3. december 2015
  • Vejledning om økologiske fødevarer m.v. februar 2017
Målgruppen – hvor kommer vi på besøg?

Målgruppen er:

  • En gros virksomheder, der slagter/tilvirker både konventionelle og økologiske dyr/fødevarer
Resultater

Slutrapport

Ændret 12. august 2021