Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Anvendelse af tilsætningsstoffer i produktionsvirksomheder - kontrolkampagne 2019

 

Indledning – hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen

For en række tilsætningsstoffer er der fastsat en ADI-værdi (Acceptabel Daglig Indtag), som er udtryk for en grænse for, hvor meget en person kan tåle at indtage dagligt hele livet. Risikoen er, at tilsætningsstoffer kan være anvendt i strid med reglerne, fx i produkter, hvor de ikke er tilladte eller i for store mængder. Det kan således være forbundet med en sundhedsmæssig risiko, hvis de tilladte mængder ikke overholdes.

Fødevarer som fremstilles til den endelige forbruger skal overholde gældende EU grænseværdier og danske særregler for tilsætningsstoffer. Tilsætningsstoffer godkendes i EU på baggrund af en risikovurdering. Risikovurderingen baseres på anvendelse i specifikke fødevarekategorier, og godkendelsen gives på visse betingelser fx mængdebegrænsning.

Tilsætningsstoffer er kemiske stoffer, der anvendes med en teknologisk funktion fx farvestof, stabilisator eller konserveringsstof i fødevarer. Alle tilsætningsstoffer har et E-nummer fx E 300 Ascorbinsyre. 

​Formålet – hvorfor gennemfører vi kampagnen – og hvad går den ud på?

Formålet med kampagnen er at få overblik over

  • Om virksomhederne anvender tilsætningsstoffer korrekt herunder dosering, mængdebegrænsning og indplacering af fødevarer i fødevarekategorier
  • Om virksomhedens risikoanalyse for anvendelse af tilsætningsstoffer i fødevarer er dækkende

Samt, at vejlede om reglerne og anvendelsen af databasen for tilsætningsstoffer. 

​Udbyttet – Hvad vil vi opnå med kampagnen?

At få viden om niveauet for regelefterlevelse på tilsætningsstofområdet i detailvirksomhederne. Kontrolkampagnen skal øge virksomhedernes kendskab til reglerne fx ved vejledning på kontrolbesøget.

Grundlaget – hvilke regler ser vi på?

Forordning nr. 1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer.
Bekendtgørelse nr. 1247 af 30. oktober 2018 om tilsætninger m.v. til fødevarer.
Forordning nr. 852/2004 om fødevarehygiejne.

Målgruppen – hvor kommer vi på besøg?

Alle typer af detailvirksomheder som anvender tilsætningsstoffer f.eks. bagere, fiskehandlere, restauranter/kantiner/institutionskøkkener, slagtere.
Undtagen slagtere, der lagesalter kødprodukter, da disse indgår i kontrolkampagnen ”Anvendelse af nitrit til lagesaltede kødprodukter hos detailslagtere”.

Perioden – hvornår kommer vi på besøg?

15. januar til 30. april 2019.

 

Resultater

 Slutrapport for kontrolkampagnen Anvendelse af tilsætningsstoffer i detailvirksomheder

Ændret 3. december 2019