Gå til navigation Gå til Hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Rengøring og desinfektion af transportmidler til svin - Kontrolkampagne 2018

 

Indledning – hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen?

Afrikansk svinepest (ASF) er en alvorlig, smitsom virussygdom. Svin af alle racer og aldre kan blive syge. Mennesker eller andre dyrearter kan ikke blive smittet med ASF.

ASF har siden 2014 spredt sig til flere EU-lande i tamsvin og vildsvin. ASF-virus kan spredes ved direkte kontakt med inficerede svin, herunder vildsvin eller ved indirekte kontakt med snavsede transportmidler, foder, redskaber, strøelse, og vand kontamineret med husdyrgødning samt ved fodring med køkken- og madaffald eller tidligere fødevarer, som indeholder ASF-virus. Forarbejdede fødevarer (f.eks. pølser), som er sikre for mennesker, kan godt indeholde smitsomt ASF-virus, der kan smitte svin, hvis de fodres med det.

ASF forekommer i Afrika, Rusland og i Europa. Sygdommen kom til Georgien i 2007 med køkken- og madaffald fra et afrikansk skib. Affaldet blev ædt af fritgående svin, og efterfølgende bredte sygdommen sig op gennem Rusland. I 2014 spredte den sig fra Hviderusland til flere EU lande. I dag findes sygdommen i Estland, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Rumænien og Italien. Der har aldrig været konstateret udbrud af ASF i Danmark.

I 2016 blev der eksporteret ca. 13,4 mio. grise fra Danmark, hvoraf en stor andel gik til lande med områder med ASF. Der er risiko forbundet hermed, da transportmidler, der ankommer til Danmark fra berørte områder med ASF, kan medbringe smitte, hvis transportmidlerne ikke er tilstrækkeligt rengjort og desinficeret. Et udbrud af ASF i Danmark kan koste 2 mia. kr. og op til 10 mia. kr.

Som forebyggende foranstaltning mod smitte med alvorlige, smitsomme husdyrsygdomme som svinepest er der EU-krav om rengøring og desinfektion af transportmidler umiddelbart efter hver transport af klovbærende dyr i forbindelse med samhandel, dvs. de dyretransporter, som har krydset en landegrænse.  Der skal for hvert enkelt køretøj føres et register over dato for desinfektion samt sted for udført desinfektion, og optegnelserne skal opbevares i mindst 3 år. Kravet er gældende i hele EU, uanset om der er udbrud eller ej. Der er ingen EU-krav om rengøring og desinfektion af transportmidler efter en national dyretransport, dvs. hvor transportmidlet ikke har krydset en landegrænse. I Danmark er der endvidere et nationalt krav om rengøring og desinfektion efter endt transport af klovbærende dyr i forbindelse med en national flytning. Det er transportørernes ansvar, at transportmidlerne til klovbærende dyr er rengjort og desinficeret efter endt transport.

I 2014 gennemførte Fødevarestyrelsen en kontrolkampagne med stikprøvekontrol af 110 transportmidler til svin ved samlesteder og i svinebesætninger i forbindelse med direkte udførsel af svin til udlandet. Der blev ikke konstateret utilstrækkelig rengjorte transportmidler under kampagnen. Det vurderes, at kampagnen i 2014 har understøttet det forebyggende beredskab mod smitte med alvorlige, smitsomme husdyrsygdomme.

Ud over EU og national lovgivning, har erhvervet, via den frivillige branchekode DANISH Transportstandard, krav om vask og desinfektion ved vaskepladser i Padborg og Nakskov, for yderligere at reducere risikoen for at få indført alvorlige smitsomme sygdomme som ASF.

Kampagnen vil, til forskel fra kampagnen i 2014, også omfatte kontrol af rengøring og desinfektion af transportmidler til svin foran vaskepladserne i Padborg og Nakskov.

Formålet – hvorfor gennemfører vi kampagnen – og hvad går den ud på?

Formålet med kampagnen er at kontrollere og vejlede om rengøring og desinfektion af transportmidler efter transport af svin. Kontrollen vil bestå dels af en fysisk inspektion af transportmidler med henblik på kontrol for synligt snavs og dels en kontrol af behørig dokumentation for den foreskrevne rengøring og desinfektion.

 

Udbyttet – Hvad vil vi opnå med kampagnen? 

Fødevarestyrelsen vil kontrollere rengøring og desinfektion af transportmidler efter transport af svin.

Kampagnen skal skærpe opmærksomheden hos transportører om risikoen for indslæbning af smitte via snavsede transportmidler og dermed fortsat forebygge udbrud af alvorlige smitsomme husdyrsygdomme, særligt afrikansk svinepest, i Danmark.

Grundlaget – hvilke regler ser vi på?

I kampagnen ser vi på:

Bekendtgørelse nr. 1312 af 30. november 2010 om rengøring og desinfektion af transportmidler til klovbærende dyr. Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af artikel 12 i Rådets direktiv 64/432/EØF af 26.juni 1964.

Vejledning nr. 9073 af 24. marts 2011 om bekendtgørelse om rengøring og desinfektion af transportmidler til klovbærende dyr.§ 30, § 63 og § 65 i bekendtgørelse nr. 21 af 11. januar 2018 om lov om hold af dyr.

§ 30, 63 og 65 i bekendtgørelse nr. 21 af 11. januar 2018 om lov om hold af dyr.

§ 3 i bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser.

Målgruppen – hvor kommer vi på besøg?  

I forbindelse med kampagnen vil følgende virksomhedstyper blive kontrolleret:

Der gennemføres en stikprøvekontrol af transportvirksomheder med transportmidler til svin. Der skelnes ikke mellem udenlandske og danske transportvirksomheder ved udpegning til kontrol. Kontrolstederne er foran vaskepladserne i Padborg og Nakskov, ved samlesteder og i svinebesætninger, når svinene udføres direkte fra besætningerne.

 

Periode - hvornår kommer vi på besøg?

Kampagnen gennemføres i perioden februar - 30. september 2018

 

Slutrapport

Slutrapport for kampagen om rengøring og desinfektion af transportmidler til svin

Ændret 22. marts 2019