Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Instruktion af medarbejdere i fødevarevirksomheder - Kontrolkampagne 2018

 

Indledning – hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampangen?

Det er vigtigt, at personer, som håndterer fødevarer, har kendskab til fødevarehygiejne, HACCP og personlig hygiejne. I alle fødevarevirksomheder skal medarbejdere instrueres eller uddannes i fødevarehygiejne, så det står i rimeligt forhold til det arbejde, de udfører. Instruktionen/uddannelsen skal gives fra første ansættelsesdag. Lederen af fødevarevirksomheden er ansvarlig for, at personalet har den rette instruktion eller uddannelse. 

Tidligere skulle alle relevante medarbejdere have gennemgået et kursus i fødevarehygiejne hos en godkendt kursusudbyder. Denne bestemmelse i den danske fødevarelovgivning er nu fjernet, og tilbage er kravet om, at virksomhedslederen skal uddanne sit personale (sine medarbejdere), jf fødevarehygiejneforordningen.

Fødevarestyrelsen ønsket at sætte fokus på hygiejneforordningens bestemmelser om uddannelse af medarbejdere.

Medarbejdere i fødevarevirksomheder skal have kendskab til hygiejnisk håndtering af fødevare samt personlig hygiejne for at kunne producere sikre fødevare. Ved utilstrækkelig uddannelse/instruktion er der risiko for at fødevarer kan blive kontaminerede og dermed give anledning til sygdomsudbrud.

Det er styrelsens forventning, at det går godt i de fleste fødevarevirksomheder, men at der mange steder mangler fokus på målrettet uddannelsen af medarbejderne. Dette kommer til udtryk i højsæsoner, når virksomheden har travlt og kapaciteten udnyttes maksimalt.

Formålet – hvorfor gennemfører vi kampagnen – og hvad går den ud på?

Formålet med kampagnen er:

  • At sætte fokus på samt oplyse og vejlede virksomhederne om deres ansvar for instruktion/uddannelse af medarbejdere.
  • At afklare om virksomhedslederne påtager sig dette ansvar
​​Udbyttet – hvad vil vi opnå med kampagnen?  

​Vi vil gerne undersøge, om virksomhedslederne har påtaget sig ansvaret om instruktion/uddannelse i henhold til fødevarehygiejneforordningen.
Vi vil gerne vejlede om kravet om uddannelse/instruktion af medarbejdere i fødevarehygiejne.

Grundlaget – hvilke regler ser vi på?

I kampagnen ser vi på:

  • Fødevarehygiejneforordningen, EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, Bilag II, KAPITEL XII, Uddannelse
Målgruppen – hvor kommer vi på besøg?

Fødevarevirksomhede med ansat personale (medarbejdere):

  • Restauranter, kantiner, storkøkkener
  • Supermarkeders delikatesseafdelinger
Perioden – hvornår kommer vi på besøg?

​1.marts- 30.november 2018

Vejledning

I alle fødevarevirksomheder skal medarbejdere instrueres eller uddannes i fødevarehygiejne, så det står i rimeligt forhold til det arbejde, de udfører. Instruktionen/uddannelsen skal gives fra første ansættelsesdag.

Lederen af fødevarevirksomheden er ansvarlig for, at medarbejdere har den rette instruktion eller uddannelse. 

 Læs mere om uddannelse af medarbejdere i hygiejnevejledningens afsnit 23 her.

Resultater

Slutrapport for kontrolkampagnen "Instruktion af medarbejdere i fødevarevirksomheder"

Ændret 11. april 2019