Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Hjælp til at forstå og følge reglerne - Kontrolkampagne 2018

Formålet med kampagnen er at kontrollere og vejlede de virksomheder som gentagende gange overtræder fødevarereglerne. Danske fødevarevirksomheder er generelt gode til at overholde reglerne. Men nogle få virksomheder går igen i den negative smiley-statistik og får flere sure smileys i træk.

Fødevarestyrelsen har sat ind med en kampagne, der retter sig mod de virksomheder, som gerne vil, men ikke formår at følge reglerne. Målgruppen er alle fødevarevirksomheder, som på de sidste tre kontrolbesøg har fået to anmærkninger fra fødevarekontrollen. 


L
æse mere om kampagnen ved at folde emnerne ud 

1. Indledning
Denne kampagne er en videreførsel og overbygning på den kampagne, der kørte i 2016, hvor virksomheder, der var på vej til at blive brodne kar, fik ekstra vejledning. Erfaringerne fra denne kampagne er blevet brugt til at tilpasse den kommende kampagne.

Fokus for kampagnen er at hjælpe virksomhederne med at forstå og følge reglerne.

Danske fødevarevirksomheder er generelt gode til at overholde reglerne. I 2017 endte 83,4 % af alle kontrolbesøg med en glad smiley. Men der er et fåtal af virksomheder, som har en tendens til at gå igen i den negative smiley-statistik. Fødevarestyrelsen har i en årrække haft som mål at reducere antallet af disse virksomheder, som i sidste ende går hen og bliver ’brodne kar’ – hvor 3 af de sidste 4 smileys, ikke har været glade.

Kampagnen er et middel til at indfri dette mål og løfte de virksomheder, som gerne vil, men af en eller flere grunde ikke formår at følge reglerne. Viden fra kontrolforsøget om virksomhederne skal indarbejdes i kontrolkonceptet. Kampagnen omfatter de virksomheder, som ud af de sidste tre kontrolbesøg har fået anmærkninger på to af besøgene.

Fødevarestyrelsen vil gennem en fokuseret vejledningsindsats understøtte de virksomheder, som løbende har udfordringer med regelefterlevelsen, men gerne vil være godt drevne virksomheder. 

Konkret vil Fødevarestyrelsen ved et anmeldt opfølgende besøg udvide indsatsen med ekstra vejledningstid og have et særligt fokus på de organisatoriske, strukturelle og kulturelle forhold for virksomheden, som kan være en del af årsagen til den manglede regelefterlevelse. 

2. Formål - hvorfor gennemfører vi vi kampagnen - og hvad går den ud på?

Fødevarestyrelsen vil gennem en fokuseret vejledningsindsats understøtte de virksomheder, som løbende har udfordringer med regelefterlevelsen, men som gerne vil være godt drevne virksomheder. Formålet er at sikre en højereregelefterlevelse, således at færre virksomheder på lang sigt bliver brodne kar.

3. Udbyttet - Hvad vil vi opnå med kampagnen?

At færre af de virksomheder, der deltager i kampagnen, bliver brodne kar - sammenholdt med en tilsvarende gruppe virksomheder
Der skal opsamles læring om håndtering af disse virksomheder, således at antallet af brodne kar på længere sigt kan sænkes. 

4. Grundlaget - hvilke regler ser vi på?

Hele fødevarelovgivningen, alt efter hvad der er relevant i den konkrete virksomhed og dens historik.

5. Målgruppen - hvor kommer vi på besøg?

Målgruppen er alle fødevarevirksomheder (engros og detail), som ud af de sidste tre kontrolbesøg har fået anmærkninger på to af besøgene (kontrolresultat 2, 3 eller 4)

Ændret 16. maj 2019