Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Fodring og pasning af kalve under 6 måneder - Kontrolkampagne 2018

 

1. Indledning – hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen?

Reglerne vedr. pasning af kalve under 6 mdr. siger bl.a., at alle kalve skal fodres mindst to gange dagligt (dog er der ikke specifikt krav om to gange mælkefodring), og at deres suttebehov skal dækkes i forbindelse med mælkeoptagelse. Kalve skal også kunne se og røre hinanden, og kalve over otte uger må ikke holdes i enkeltbokse. Der skal endvidere være tilstrækkelig plads til, at kalvene kan udføre hudpleje, dog er kravet til stationær eller roterende børste udsat til 1. juli 2022 for bedrifter, der er etableret før den 1. juli 2010.

Kravene har baggrund i en antagelse om, at opfyldelse af kalvens suttebehov og sociale behov forbedrervelfærden, men Fødevarestyrelsen oplever i forbindelse med kontrolbesøg, at disse regler ikke altid er opfyldt. Landmændene kan være i vildrede om, hvornår og hvordan de skal opfylde de adfærdsmæssige behov, der er tale om. Fødevarestyrelsen vil med denne kampagne informere og vejlede landmændene om, hvordan de kan opfylde kalvenes fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov og dermed forbedre dyrevelfærden for kalvene og overholde reglerne.

Fødevarestyrelsen gennemførte i vinteren 2015-2016 en lignende kampagne med fokus på kalve i malkekvægsbesætninger med høj kalvedødelighed. Kampagnen viste bl.a., at det var svært for landmændene at overholde kravene om, at kalve skal kunne se og røre andre kalve, at kalve over 8 uger ikke må stå opstaldet i enkeltbokse, tilstrækkelig tildeling af vand samt i mindre omfang overholdelse af arealkrav. Derfor gennemføres en kampagne i 2018 så Fødevarestyrelsen kan vurdere, hvorvidt der nu er øget fokus på kalvevelfærden i forhold til tidligere samt regelefterlevelse af de nye regler. Kampagnen i 2018 fokuserer på kalve i både malkekvægsbesætninger, samt andre besætninger med afkom af malkekvæg.

Selvom det ved kampagnen i 2015-16 blev fundet, at kalve i alle tilfælde havde rent og tørt leje, vil der igen blive fokuseret på kalvenes nærmiljø, da det er afgørende for kalvenes sundheds- og velfærdstilstand. Som indikator for dette vil det blive registreret, om kalvene er rene.

Udover vejledning og kontrol ønsker Fødevarestyrelsen at lave en kortlægning af fodertildeling og adgang til sutter o. lign. helt fra første råmælkstildeling og til fravænning. Herunder også fokus på antallet af mælkefodringer, og mængden af mælk ved de enkelte fodringer samt ikke mindst tilgængelighed af vand, tilvænning til grovfoder og anvendelse af sondefodring, som blev forbudt 1. juli 2016 med visse undtagelser. Det vil også blive belyst, om personalet, der passer kalvene, er oplært eller uddannet til opgaven.

2. Formålet – hvorfor gennemfører vi kampagnen – og hvad går den ud på?

Formålet med kampagnen er at kontrollere og vejlede om

  • Mulighed for opfyldelse af suttebehov i forbindelse med mælkefodring
  • Foder- og vand-tildeling med specielt fokus på mælkefodring
  • Opstaldning i mælkefodringsperioden
  • Rent og tørt leje
  • Personale til pasning af kalvene: eventuelt uddannelsesniveau
3. Udbyttet – Hvad vil vi opnå med kampagnen?

Fødevarestyrelsen laver en opfølgning på kampagnen fra 2015-2016 for at vurdere status på kalvevelfærd og landmandens opfattelse af den. Heri indgår en vurdering af niveauet for dødelighed samt indsamling af information om vand- og fodertildelingen af kalve i mælkefodringsperioden, samt de større kalve op til 6 måneder. Det kan måske give nogle brugbare indikationer på, hvordan det optimalt kan gøres i besætningerne. Samtidig vil Fødevarestyrelsen gerne øge landmandens fokus på den gode velfærd, som opfyldelse af adfærdsmæssige behov giver (socialt, suttebehov, soignering).

4. Grundlaget – hvilke regler ser vi på?

Dyrevelfærd besætning:

  • Dyreværnsloven, §§ 1-3
  • Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve
  • Bekendtgørelse af lov om af malkekvæg og afkom af malkekvæg, § 30 jf. § 33
  • Mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr, § 5, §§ 7-10

Kontrolfund vurderes i henhold til Vejledning til velfærdskontrol i kvægbesætninger og
kontrolvejledningen.

5. Målgruppen – hvor kommer vi på besøg?

Malkekvægsbesætninger med kalve under 6 mdr samt besætninger med kalve, der er afkom af malkekvæg.

6. Slutrapport

Slutrapport for kampagnen Fodring og pasning af kalve under 6 måneder

Ændret 23. august 2018