Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Anvendelse, registrering og opbevaring af lægemiddelzink - Kontrolkampagne 2018

 

​Formålet med kampagnen er at kontrollere og vejlede landmænd om registrering og brug af lægemiddelzink til svin. Kampagnen vil også se på, om landmanden opbevarer, opblander og tildeler lægemiddelzink korrekt og om reglerne for foderlægemidler overholdes.

læs mere om zinkholdige lægemidler og medicinanvendelse og registrering/optegnelser her.

I de seneste år har forbruget af zink i den danske svineproduktion fået stor opmærksomhed på grund af zinks rolle i resistensudvikling og miljøskadelige påvirkning. Anvendelsen af lægemiddelzink til brug i svinesektoren har ligeledes haft stor politisk og offentlig bevågenhed i EU, efter at Det Europæiske Lægemiddelagenturs komite for veterinære lægemidler (CVMP) i december 2016 indstillede til EU-Kommissionen, at markedsføringstilladelserne til lægemiddelzink bør tilbagetrækkes af hensyn til miljøet. Det er besluttet, at lægemiddelzink skal udfases over en periode på op til 5 år, senest sommeren 2022.

På baggrund af MRSA-handlingsplanens punkt 1.6 vedrørende fokus på reduktion af anvendelsen af zink har Fødevarestyrelsen fokus på området. I 2016 afholdt Fødevarestyrelsen en informationskampagne til landmænd og dyrlæger vedrørende reglerne for anvendelse af lægemiddelzink efterfulgt af en kontrolkampagne. Kontrolkampagnen havde fokus på korrekt anvendelse, registrering og opbevaring af lægemidler herunder lægemiddelzink. Resultaterne fra denne kampagne viste, at 38 pct. af besætningsejerne i svinesektoren ikke overholdt reglerne for anvendelsen af lægemiddelzink. På de opfølgende kontroller var regelefterlevelsen vedrørende lægemiddelzink 100 pct. Med kampagnen i 2016 var det første gang Fødevarestyrelsen kontrollerede regelefterlevelse i forhold til anvendelse af lægemiddelzink. I denne kampagne ønskes at sætte yderligere fokus på anvendelsen af lægemiddelzink i svinesektoren ud over de generelle medicinregler. Det yderligere fokus skal omfatte reglerne for foderhygiejne i forhold til lægemiddelzink.

Kontrolindsats
Fødevarestyrelsen sætter fokus på fravænningsgrise, hvortil der ordineres lægemiddelzink, og kontrollerer cirka 200 svinebesætninger med sundhedsrådgivningsaftale.
Dyreart/branche
Svin.
Periode
Kampagnen gennemføres september til november 2018.
Resultater
Læs slutrapporten
Kontakt
Fødevarestyrelsens pressetelefon, 2284 4834.
Ændret 20. marts 2019