Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Ulovlig omsætning af hunde - kontrolkampagne 2017

 

​​1. Indledning – hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen?

Der afsløres med jævne mellemrum sager med ulovligt opdræt og handel med hunde, hvor der i nogle tilfælde også er tale om dyreværnsmæssigt uforsvarlige forhold.

Behovet for at øge de dyrevelfærds- og sundhedsmæssige forhold for hundene har afstedkommet en styrket indsats med at opspore og identificere borgere, der driver ulovligt opdræt og/eller handel med hunde eller ulovligt importerer hunde til Danmark med henblik på videresalg, og/eller, hvor der er tale om dyreværnsmæssigt uforsvarlige forhold. Området har særdeles stor bevågenhed fra offentligheden såvel som fra det politiske system.

Erhvervsmæssigt opdræt af hunde defineres i lovgivningen som opdræt, hvor der på 3 eller flere avlstæver avles 3 eller flere kuld hvalpe om året. Erhvervsmæssig handel defineres i lovgivningen som erhvervelse af hunde med videresalg for øje.

Tilladelse fra Fødevarestyrelsen til henholdsvis erhvervsmæssigt hundeopdræt og/eller hundehandel, eller registrering som importør af hunde fra andre lande, skal sikre, at hundene holdes og opdrættes under godkendte forhold, og at de holdes i hundehold, der er underlagt myndighedernes kontrol samt regelmæssige tilsyn af en tilknyttet praktiserende dyrlæge.​

Fødevarestyrelsens veterinærrejsehold har siden 2015 udført en kontinuerlig indsats mod ulovlig handel og opdræt af hunde, herunder også ulovlig import. I 2015 og 2016 modtog veterinærrejseholdet i alt 104 henvendelser fra borgere, dyreværnsorganisationer og andre myndigheder vedr. ulovlig omsætning af hunde eller dyreværnsmæssigt uforsvarlige forhold i forbindelse med disse.

Kampagnen vil være rettet mod at opspore og identificere borgere via internettet, der driver ulovlig erhvervsmæssig omsætning af hunde, det vil sige borgere, der ikke har de fornødne tilladelser eller registreringer fra Fødevarestyrelsen. Veterinærrejseholdet vil i samarbejde med Fødevarerejseholdet opspore og identificere disse borgere via internetmedier som Facebook, Google, GulogGratis.dk og Den Blå Avis. Derudover vil veterinærrejseholdet fortsat modtage og visitere henvendelser fra borgere, dyreværnsorganisationer og andre myndigheder vedrørende ulovlig omsætning af hunde og/eller dyreværnsmæssige uforsvarlige forhold for hundene.

2. Formålet – hvorfor gennemfører vi kampagnen – og hvad går den ud på?
1. Bedre regelefterlevelse gennem kontrol og vejledning
I forbindelse med kampagnens kontrolbesøg vil vi kontrollere og informere omkring reglerne for erhvervsmæssig​t opdræt og handel med hunde med henblik på at sikre, at ulovlig omsætning af hunde bliver lovliggjort ​​gennem tilladelse fra Fødevarestyrelsen til erhvervsmæssig hundeopdræt og hundehandel samt registrering fra Fødevarestyrelsen til at importere hunde fra udlandet i forbindelse med kommerciel flytning.
 
2. Øget dyrevelfærd
Erhvervsmæssigt opdræt og handel med hunde i  hundehold, der ikke har tilladelser fra Fødevarestyrelsen, undergår ikke myndighedernes kontrol og 4 årlige dyrlægetilsyn, og dette kan udgøre sundheds- og dyrevelfærdsmæssige risici for hundene.

Gennem kontrol og information tilstræbes at øge andelen af hundehold, hvor reglerne overholdes og gennem dette at øge velfærden for hunde i disse hundehold, samt at minimere risikoen fo​r, at hundekøbere anskaffer sig en hund, der ikke er opdrættet forsvarligt  eller er syg.​

 
3. Reducere smitterisici
Hunde, der importeres ulovligt, og som ikke er vaccinerede mod rabies, kan udgøre en potentiel smitterisiko for både dyr og mennesker. Det kan desuden have betydning for Danmarks eksport af animalske produkter. Desuden kan import af syge hunde indebære risiko for at spredning af andre sygdomme, herunder også zoonoser.

 
4. Information
Information til b​​orgere om forholdsregler, der bør tages ved køb af hunde.​

 

3. Udbyttet – Hvad vil vi opnå med kampagnen?  
 • Øget fokus på ulovlig erhvervsmæssigt opdræt og handel med hunde således, at opdrættere og hundehandlere får et øget kendskab til de gældende regler for erhvervsmæssig opdræt og handel med hunde og derigennem bliver lovliggjorte.
 • Færre dyreværnssager i forbindelse med erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde
 • Forebygge ulovlig indførsel af  hunde til Danmark og dermed reducere risikoen for smitte af sygdomme til dyr og mennesker
 • Kontrolkampagnen skal gerne øge borgernes kendskab til regler i forbindelse med erhvervsmæssigt opdræt og handel med hunde samt, hvilke forholdsregler man som borger bør tage i forbindelse med køb af hund således, at markedet for den ulovlige omsætning af hunde mindskes.

​4. Grundlaget – hvilke regler ser vi på?
Dyrevelfærd, virksomhed
 • Lbk. nr. 50 af 11/01/2017 af dyreværnsloven
 • Bek. nr. 817 af 22/07/2004 om overdragelse af hundehvalpe​
Godkendelser
 • Bek. nr. 1463 af 07/12/2015 om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater
 • Bek. nr. 22 af 07/01/2016 om mærkning og registrering af hunde
Omsætning
 • Lbk. Nr. 925 af 03/07/2017 af lov om hold af dyr
 • Bek. nr. 1406 af 29/11/2016 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr samt godkendelse af og tilsyn og kontrol med karantæner
 • Bek. nr. 1407 af 29/11/2016 om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr

5. Målgruppen – hvor kommer vi på besøg?   
Målgruppen for  kampagnens kontrolbesøg er borgere, der ulovligt handler med, importerer eller  opdrætter hunde.​
 
6. Periode – hvornår kommer vi på besøg

1. september – 30. november 2017

 
7. Slutrapport

Læs slutrapporten.

 

Ændret 25. januar 2018