Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Styring af listeria i fiskevirksomheder - Kontrolkampagne 2017

Her kan du læse om formål og baggrund med kampagnen.

Indledning – hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen?

Fødevarestyrelsen har som opfølgning på kritisk eftersyn af den danske listeriaindsats og som en del af Fødevareforlig 3 iværksat en række fremadrettede initiativer overfor listeria.  Blandt disse initiativer var en særlig kontrolindsat i form af kontrolkampagner i 2014, 2015 og 2016 over for virksomheder, der producerer kendte risikoprodukter for listeria.

I 2015 gennemførte Fødevarestyrelsen derfor en kampagne om styring af listeria rettet mod producenter af røget og/eller gravad fisk. Kampagnen viste ringe overholdelse af reglerne i og med, at ca. 29 % af virksomhederne fik en eller flere sanktioner indenfor kampagnens lovgivningsområder. Derudover viste kampagnen et stort behov for mere vejledning, særligt i forhold til egenkontrollen og miljøprøver.

En gentagelse af kampagnen skal sikre, at fiskevirksomhederne har fået bedre styr på listeria samt danne grundlag for vurdering af, om de igangsatte listeria initiativer har haft effekt i virksomhederne, herunder om regelefterlevelsen er forbedret. Kampagnen i 2015 var en 100 % kontrol af engrosvirksomheder med produktion af røget og/eller gravad fisk og kan således fungere som nulpunkt.

Formålet – hvorfor gennemfører vi kampagnen – og hvad går den ud på?

Formålet med kampagnen er at kontrollere, at:

 • virksomheden har iværksat tilstrækkelige hygiejneprocedurer, og at de er implementeret i praksis
 • virksomhedens rengøringsprocedurer er effektive overfor listeria, og at de er implementeret i praksis
 • virksomhedens produktionsudstyr og – lokaler samt overflader er vedligeholdte og rengøringsvenlige
 • virksomhedens risikoanalyse og prøveplan for listeria er tilstrækkelig, herunder indplacering ift. mikrobiologiforordningen og baggrundsdokumentation herfor
 • virksomhedens produkter overholder grænseværdierne for listeria ved udtagning af produktprøver
Udbyttet - hvad vil vi opnå med kampagnen?

Fødevarestyrelsen vil undersøge om virksomhederne har fået et bedre kendskab til kravene samt klarlægge, om der er sket en forbedring af virksomhedernes håndtering af listeria.

Gennem kontrolkampagnen vil Fødevarestyrelsen bidrage til, at virksomhederne har fokus på listeria og fortsat gør, hvad de kan for at sikre høj fødevaresikkerhed.

Grundlaget - hvilke regler ser vi på?

I kampagnen ser vi på lovgivningsområderne:

Hygiejne: Håndtering af fødevarer

 • EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer.
 • EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne
 • EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) 853/2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer
 • EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om opretholdelse af den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikker-hed

Hygiejne: Rengøring

 • EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne
 • EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING  (EF) NR. 853/2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer

Hygiejne: Vedligehold

 • EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne

Virksomhedens egenkontrol

 • EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer.
 • Europaparlamentet og Rådets forordning (EF) 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes.
 • EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne

Link til Fødevarestyrelsens Mikrobiologivejledning

Link til Fødevarestyrelsens vejledningsmateriale Alt om listeria

Målgruppen - hvor kommer vi på besøg?

Samtlige engrosvirksomheder der producerer varm- eller koldrøgede og/eller gravad fiskeprodukter i branchen:

 • Branchekode EB.10.20.20: Fremstilling af animalske produkter - Fisk og muslinger m.v.
Periode

1. september – 31. oktober 2017

Resultater

Du kan se resultaterne for kontrolkampagnen her: Styring af listeria i fiskevirksomheder 2017.

Relevante links

Se resultater m.v. fra den tidligere kontrolkampagne i 2015: Styring af listeria i fiskevirksomheder 2015

Ændret 5. maj 2020