Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sporbarhedskampagne - Kontrolkampagne 2017

Sporbarhed af fødevarers rejse fra jord til bord er nødvendig af hensyn til fødevaresikkerheden og pålideligheden af de oplysninger, der gives til forbrugerne. Sporbarhed er vigtig for, at virksomheder kan foretage en hurtig og sikker tilbagetrækning af usikre fødevarer.

​​​Indledning – hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen?


Sporbarhed af fødevarers fysiske strøm, ét led frem og ét led tilbage, er nødvendig i tilfælde af fødevaresikkerhedsmæssige problemer.

Sporbarhed er bl.a. afgørende for at sikre, at der ikke sker markedsføring af ulovlige fødevarer, samt at virksomheder kan foretage en målrettet, hurtig og sikker tilbagetrækning. Derved beskyttes forbrugerne, og samtidig sikres pålideligheden af de oplysninger, der gives til forbrugerne.

Fødevarestyrelsen har derfor fokus på virksomhedernes overholdelse af sporbarhedskravene og har bl.a. udarbejdet en vejledning til erhvervet omkring god praksis og sporbarhedsreglerne på fødevareområdet.

Kontrol af sporbarhed er en del af den almindelige fødevarekontrol, men der har ikke tidligere været en kampagne på dette fagområde.

Formålet – hvorfor gennemfører vi kampagnen – og hvad går den ud på?


Formålet med kampagnen er:

  • at kontrollere sporbarhed på fødevarer 
  • at afdække virksomhedernes regelefterlevelse på sporbarhedsområdet
  • at vejlede virksomhederne om sporbarhedsreglerne og udbrede kendskabet til Fødevarestyrelsens sporbarhedsvejledning
Udbytte – hvad vil vi opnå med kampagnen?

Fødevarestyrelsen forventer med denne kampagne:

  • at udbrede kendskabet til sporbarhedsreglerne, herunder Fødevarestyrelsens sporbarhedsvejledning
  • at styrke regelefterlevelsen på sporbarhedsområdet
  • at få et større kendskab til virksomhedernes regelefterlevelse på sporbarhedsområdet, herunder afdække eventuelle udfordringer for erhverv
Grundlaget – hvilke regler ser vi på?

I kampagnen ser Fødevarestyrelsen på:

  • Art. 18 i Fødevareforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178 /2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed)
Målgruppen – hvor kommer vi på besøg?      
  • ​​​Fødevarevirksomheder – engros
  • Fødevarevirksomheder – detail
Periode

​3. april 2017 – 30. september 2017

Slutrapport

Læs slutrapporten her.

Ændret 5. maj 2020