Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Skadedyrssikring i fodervirksomheder med oplagring - Kontrolkampagne 2017

 

​Indledning – hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen?
I forbindelse med kontrol på foder- og grovvarelagre er Fødevarestyrelsen blevet opmærksom på udfordringer i forhold til virksomhedernes forebyggelse mod og håndtering af skadedyr. Med skadedyr forstås fx fugle, insekter, mus og rotter, men primærfokus i kampagnen er især mus og rotter. Skadedyr på lagre giver risiko for kontaminering af foderet fx ved forurening med fremmedstoffer som fæces og urin, der desuden kan indeholde patogener, som fx salmonella.
 
En stor udfordring er, at nogle virksomheder gennem flere år har forsømt at vedligeholde lagerbygningerne. Fx har kontrollen konstateret skadedyrsadgang som følge af slitage, fejlkonstruktion eller beskadigelse af porte, vinduer og tage. Desuden har flere virksomheder mangelfuld opfølgning på observationer og anbefalinger fra anvendte autoriserede skadedyrsfirmaer. Problemerne formodes størst på ældre lagre og på de ubemandede lagre.
 
Det kan desuden forventes, at tiltag i skadedyrssikringen i stigende grad vil blive afgørende for fodersikkerhed og kvalitet af oplagret foder. Ændrede regler om skadedyrsbekæmpelse sætter fokus på giftanvendelse ved konstatering af skadedyr frem for som præventivt tiltag.

 

Formålet – hvorfor gennemfører vi kampagnen, og hvad går den ud på?
Formålet med kampagnen er at vejlede om regler for skadedyrssikring og at kontrollere for regelefterlevelsen. Særligt skal kontrolleres: 
  • om bygninger og anlæg er tilstrækkelig vedligeholdt med henblik på skadedyrssikring
  • om virksomheder følger op på evt. anvendte skadedyrsfirmaers anbefalinger
  • om virksomheder har procedurer for skadedyrssikring, herunder også procedurer til at observere for tilstedeværelse af skadedyr og til at kommunikere ved fund, så skadedyrsbekæmpelse og tiltag for det oplagrede foder kan initieres
  • om fordærv holdes under kontrol, så angreb af skadedyr minimeres
 
Udbyttet – hvad vil vi opnå med kampagnen?
Vi vil gerne sikre, at:
  • virksomheder har tilstrækkelig fokus på skadedyrs​sikring, fordi skadedyr kan forringe foderets kvalitet efter indlagring og potentielt kan udgøre en risiko for fodersikkerheden – og for fødevaresikkerheden
  • virksomheder har kendskab til foderlovgivningens krav om skadedyrssikring
  • virksomheder har tilstrækkelige procedurer, og at disse efterleves
  • virksomheder med mangelfuld skadedyrssikring sørger for, at fejl/mangler i bygninger og anlæg udbedres uden unødig forsinkelse
 ​​
Grundlaget – hvilke regler ser vi på?
I kampagnen ser vi på:
 
Hygiejne:
Foderhygiejneforordningen (183/2005), artikel 5, stk. 2, Bilag II, afsnittet 'Faciliteter og udstyr', punkt 1 og punkt 8 samt afsnittet 'Opbevaring og transport', punkt 2 og punkt 5.

 

Målgruppen – hvor kommer vi på besøg?
  • Fodervirksomheder med lageraktivitet, herunder 'grovvarevirksomheder', primært ubemandede lagre med løsvarer.

Periode
13. juli – 13. oktober 2017

 

Resultater
Ændret 5. maj 2020