Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Registrering i CHR ved omsætning af kvæg, svin, får og geder i hobbyhold - Kontrolkampagne 2017

Mellem marts og november 2017 gennemfører Fødevarestyrelsen en kontrolkampagne vedrørende registrering i CHR ved omsætning af kvæg, svin, får og geder i hobbyhold.

Indledning – hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen?

Der foregår omsætning af kvæg, svin, får og geder i hobbyhold bl.a. via salg på internettet, sociale medier og i aviser. I de seneste år er især hold af kælegrise blevet et populært hobbydyr som alternativ til en hund. Fødevarestyrelsen modtager fx løbende henvendelser fra borgere om, at de har erhvervet et dyr uden øremærke og gerne vil opfylde reglerne.

Fødevarestyrelsen vil ved denne informations- og kontrolkampagne have fokus på om dyr, som omsættes til et hobbyhold, er korrekt mærket og registreret i Miljø - og Fødevareministeriets Centrale Husdyr Register, også kaldet CHR. Reglerne gælder for alle nævnte dyrearter, også selvom om man kun ejer et enkelt dyr. Ejeren har pligt til at sørge for løbende at opdatere de nyeste oplysninger om ejer- og brugerforhold og antallet af dyr i CHR. Ejeren har ligeledes pligt til at have et besætningsregister, hvor alle hændelser ”fødsler, dødsfald, slagtninger og flytninger” skal noteres senest 3 dage efter hændelsen.

Omfanget af denne omsætning uden korrekt registrering ønskes afdækket, idet det ved udbrud af alvorlige smitsomme husdyrsygdomme er vigtigt at kunne spore alle kvæg, svin, får og geder således, at f.eks. udbruddet kan bekæmpes. Udbrud af alvorlige sygdomme har stor betydning for dyrenes sundhed og for økonomien i dansk husdyrproduktion og kan ligeledes have alvorlige konsekvenser for den danske eksport af fødevarer. Korrekt registrering er ligeledes vigtig i overvågningen og bekæmpelsen af zoonoser som f.eks salmonella, som fremkalder sygdom hos mennesker. 

Formålet – hvorfor gennemfører vi kampagnen – og hvad går den ud på?

Formålet med kampagnen er at øge borgernes fokus på området ved at informere dem om de gældende regler for registrering af besætninger med kvæg, svin, får og geder i forbindelse hold af hobbydyr. Informationen vil finde sted via bl.a. Fødevarestyrelsens hjemmeside og facebookside.

Fødevarestyrelsen ønsker også gennem kontrol at få kendskab til omfanget af omsætningen af kvæg, svin, får og geder i hobbyhold for at vurdere risikoen i forhold til dyresundheden. Kontrollen vil fokusere på om dyrene er øremærkede og registreret korrekt i CHR.  Ved manglende regelefterlevelse vejledes borgerne om de eksisterende regler for mærkning og registrering af dyr, det kan også blive nødvendigt at sanktionere forholdet.

Udbyttet – Hvad vil vi opnå med kampagnen?
  • At afdække omfanget af handlen af uregistrerede dyr gennem ovenstående for at vurdere risikoen i forhold til dyresundhed.
  • Vi vil gerne sikre en bedre regelefterlevelse på området.
Grundlaget – hvilke regler ser vi på?

I kampagnen ser vi på:

- Bekendtgørelse nr. 1408 af 29. november 2016 om registrering af besætninger i CHR,
§ 5 og § 6.

- Bekendtgørelse nr. 1448 af 1. december 2016 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder. Kvæg: kapitel 2,3 og 4. Svin: Kapitel 7,8 og 9. Får og geder: kapitel 10,11 og 12.
 

Målgruppen – hvor kommer vi på besøg?

Borgere, der holder og omsætter kvæg, svin, får eller geder som hobbydyr

Periode

Informationskampagnen gennemføres marts 2017 - november 2017.

Slutrapport

Slutrapport for kampagnen Registrering i CHR ved omsætning af kvæg, svin, får og geder i hobbyhold

 

Kontakt

Fødevarestyrelsen pressetelefon, tlf. 22844834.​

Ændret 21. august 2018