Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Oplysning om allergener - Kontrolkampagne 2017

 

Indledning – hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen?
Temaet for denne kampagne er fødevaresikkerhed. Kampagnen omhandler kun indhold af allergene ingredienser og altså ikke utilsigtet indhold af allergener.

Det er vigtigt, at forbrugere med fødevareallergi kan stole på de oplysninger, de får, om indholdet af allergene ingredienser i fødevarer. Hvis en forbruger med allergi spiser et produkt, der indeholder en allergen ingrediens, som han/ hun ikke kan tåle, kan det i værste fald være fatalt.

På baggrund af tidligere kampagner, tilsyn og henvendelser fra borgere, ved Fødevarestyrelsen, at der sker fejl i mærkningen af allergene ingredienser på færdigpakkede fødevarer.

I december 2014 trådte nye regler i kraft. Før var det alene et krav, at indhold af allergene ingredienser skulle angives i ingredienslisten på færdigpakkede fødevarer, men efter de nye regler skal allergene ingredienser også fremhæves visuelt, og virksomhederne skal endvidere kunne oplyse om indhold af allergene ingredienser i ikke-færdigpakkede fødevarer. På en restaurant skal personalet fx kunne oplyse om indhold af allergene ingredienser i dagens ret, og i et bageri skal personalet kunne oplyse om indhold af allergene ingredienser i en kage.

Fødevarestyrelsen vurderer, at virksomhederne har haft god tid til at implementere de nye regler, og det vil derfor være fornuftigt at kontrollere, om reglerne efterleves. Kampagnen vil blive gennemført i 100 engros virksomheder og 400 detailvirksomheder.

I 2015 blev gennemført en fælles nordisk kampagne, hvor fokus var mærkning med spor af allergener. Der blev udtaget prøver af et stort antal færdigpakkede fødevarer fra engrosvirksomheder, og prøverne blev efterfølgende analyseret for spor.

På baggrund af forskellige fokusområder, benyttes den aktuelle kampagne til nulpunktsmåling for, om virksomhederne mærker med-/oplyser korrekt om tilsatte allergene ingredienser, ved evt. lignende kampagner fremover.

Formål – hvorfor gennemfører vi kampagnen, og hvad går den ud på?
 • Formålet med kampagnen er at kontrollere og vejlede om mærkning med og oplysning om allergene ingredienser.

 • Øge virksomhedernes kendskab til reglerne om allergene ingredienser, herunder de regler, der trådte i kraft 13. december 2014.

 • Kontrollere virksomhedernes egenkontrol, herunder om delelementet allergener indgår i risikoanalysen samt kontrollere procedurer til sikring af, at allergene ingredienser videreføres korrekt til ingrediensliste/ mundtlig oplysning.

Udbytte – hvad vil vi opnå med kampagnen? 
 • Vi formoder, at virksomhederne efterlever reglerne, og mærker med/ oplyser om allergene ingredienser, så den allergiske forbruger kan regne med de informationer han/ hun får om en konkret fødevare. Det gælder både for færdigpakkede fødevarer eller når forbrugeren går på restaurant og fx ved henvendelse til personalet får oplyst indhold af allergene ingredienser i en ret.

 • Vi vil gerne opnå, at virksomhederne har en risikoanalyse, hvori allergener er beskrevet, samt gode arbejdsgange til, at der mærkes korrekt med-/ oplyses korrekt om tilsatte allergene ingredienser.

 • Vi vil gerne have en bredere indsigt i, hvordan regelefterlevelsen er på området, samt hjælpe med at virksomhederne får bedre kendskab til reglerne, herunder vurdere om der er brug for mere vejledning på området.

Grundlaget – hvilke regler ser vi på?

Mærkning og information:

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne
 • Bekendtgørelse nr. 1355 af 27. november 2015 om mærkning m.v. af fødevarer
 • Mærkningsvejledningens kapitel 18
 • Forordning 178/2002, særligt Artikel 14, pkt. 3 b
 • Bekendtgørelse nr. 1287 af 14. december 2004 om straffebestemmelser for overtrædelse af Fødevareforordningen 

Egenkontrol:

 • Forordning 852/2004, bilag 2, kapitel IX, afsnit 2 og 3
 • Forordning 852/2004 artikel 5

Målgruppe – hvor kommer vi på besøg?
 • Engrosvirksomheder
 • Restauranter
 • Pizzeriaer, Grillbarer mv.
 • Fødevareproducenter
 • Detailbutikker, herunder supermarkeder, bagere, delikatesseforretning, slagter m.v.

Periode
Maj – august 2017

Slutresultat

Relevante links 

 
Ændret 19. januar 2021