Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Levering fra detail til detail af animalske fødevarer (1/3- reglen) - Kontrolkampagne 2017

Kampagnen er udskudt.

Indledning – hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen?
Detailvirksomheder må ifølge den såkaldte 1/3-regel have et begrænset salg af animalske fødevarer til andre detailvirksomheder, hvis de er registreret til det. Virksomheden skal kunne dokumentere, at den ikke leverer ud over de tilladte grænser, f.eks. afstandsgrænsen på 50 km for levering af fersk kød. Detailvirksomheder, der leverer animalske fødevarer efter 1/3-regelen, skal ikke leve op til supplerende indretnings- og driftskrav i hygiejneforordningen for animalske fødevarer.

Virksomheder, der ønsker at levere ud over de tilladte grænser, skal være autoriseret eller registreret som engrosvirksomhed.

Fødevarevirksomheder skal for at sikre sporbarhed etablere systemer og procedurer til identifikation af de øvrige virksomheder, hvortil deres produkter er leveret. Sporbarhedskravet gælder således, medmindre der er tale om levering til den endelige forbruger.

Kampagnen er delt op i to dele. I 2016/2017 har Fødevarestyrelsen afholdt individuelle vejledningsmøder med relevante detailkædehovedkontorer og brancheorganisationer. I 2. kvartal 2017 gennemfører Fødevarestyrelsen kontroller i udvalgte detailvirksomheder.

Formålet – hvorfor gennemfører vi kampagnen – og hvad går den ud på?
Formålet med kampagnen er at hjælpe virksomhederne med at forstå og følge reglerne for detailvirksomheders levering af animalske fødevarer til andre detailvirksomheder (1/3-reglen)

Ændret 25. juli 2017