Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Kontrol af dyrevelfærds-mærkningsordningen i besætninger - Kontrolkampagne 2017

 

​1. Indledning – hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen?

I foråret 2017 introducerede Miljø- og Fødevareministeriet et nyt statsligt dyrevelfærdsmærke, som i første omgang kan ses på kød fra gris.

Se mere om dyrevelfærdsmærkeordningen

Der var den 9.8.2017 tilmeldt 167 besætninger under mærket – heraf 93 økologiske.

 

Grundkravene, der er nødvendige for at opnå et hjerte i Dyrevelfærdsmærket, er en forbedring i forhold til den traditionelle produktion på følgende områder:

 • Krav om fritgående søer i farestalden på nær tidsrummet fra faringen og til højst fire dage efter faring
 • Krav om fritgående søer i løbe- og kontrolafdelingen allerede nu uanset lovgivningens overgangsperiode frem til 2035
 • Krav om tildeling af halm som rode- og beskæftigelsesmateriale
 • Krav om 'hele haler' dvs. at grisene ikke er halekuperede og ikke har halebid. (95 % af danske grise bliver i dag halekuperede for at undgå halebid).
 • Mere plads

For at kunne opnå to hjerter er der yderligere krav om mere plads (30 %) og halm på gulv, og farebøjle må højst anvendes fra faringen og til højst to dage efter faring.

For at kunne opnå tre hjerter er der yderligere krav om, at grisene skal fødes på friland, og om mere halm. Desuden er arealkravene skærpet.

Kravene til hjertebesætningerne er fastlagt i bekendtgørelse nr. 225 af 06. marts 2017 om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød.

Kontrollen på svinebedrifterne udføres af et akkrediteret certificeringsorgan og kan suppleres ved Fødevarestyrelsens kontrolkampagner. De økologiske besætninger kontrolleres af Landbrugsstyrelsen.

2. Formålet – hvorfor gennemfører vi kampagnen – og hvad går den ud på?

Formålet med kampagnen er at kontrollere, om hjertebesætningerne lever op til kravene i bekendtgørelse nr. 225 af 6. marts 2017 om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød.

Formålet er også at skabe sikkerhed for forbrugeren for, at mærkekravene overholdes i hjertebesætninger.

3. Udbyttet – Hvad vil vi opnå med kampagnen?  

Vi vil sikre, at hjertebesætningerne lever op til  bekendtgørelse nr. 225 af 6. marts 2017 om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød med tilhørende bilag.

 

4. Grundlaget – hvilke regler ser vi på?

I kampagnen ser vi på:

Lovgivningsområdet dyrevelfærd besætning samt bekendtgørelse nr. 225 af 6. marts 2017 om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød, kapitel 2 §§ 2-6.

 • Bilag 1
 • Bilag 2
 • Bilag 3

 

5. Målgruppen – hvor kommer vi på besøg?
 • Svinebesætninger under Dyrevelfærdsmærket på niveau 1
 • Svinebesætninger under Dyrevelfærdsmærket på niveau 2
 • Svinebesætninger under Dyrevelfærdsmærket på niveau 3 – dog ikke økologiske besætninger

 

6. Periode - hvornår kommer vi på besøg?

22. august - 21.december

7. Resultater

Se slutrapport

Ændret 30. maj 2018