Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Forebyg spredning af smitstoffer - Kontrolkampagne 2017

 

Indledning – hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen?

Spredning af smitstoffer, herunder husdyr-MRSA, salmonella m.fl., mellem svin eller fra svin til det omkringliggende miljø, sker primært via direkte kontakt med svin og støv i stalden via bl.a. medarbejdere og andre besøgende. Når staldmiljøet forlades, er det derfor vigtigt at smitterisikoen begrænses.

Besætningsejeren skal sørge for, at der foreligger en zoonotisk smittebeskyttelsesplan, som også følges.

Udgang fra besætningen skal ske gennem et korrekt indrettet og anvendt forrum til vask af hænder og støvler, tøjskift eller overtrækstøj mv.

Flytning og håndtering af døde dyr i og fra besætningen er også en risikofaktor i forhold til spredning af smitstoffer. Døde dyr skal opbevares korrekt og tilmeldes afhentning i overensstemmelse med reglerne.

Formålet – hvorfor gennemfører vi kampagnen – og hvad går den ud på?

Formålet med kampagnen er dels at kontrollere om og dels at vejlede om følgende forhold:

  • Der foreligger en zoonotisk smittebeskyttelsesplan
  • Der er etableret forrum, som anvendes ved indgang til og udgang fra besætningen
  • Der i forrummet findes de påkrævede faciliteter
  • Smittebeskyttelse håndteres tilfredsstillende i besætninger, hvor der ikke er krav om forrum
  • Der føres daglige optegnelser over antallet af døde dyr
  • Døde dyr opbevares korrekt
  • Døde dyr tilmeldes afhentning i overensstemmelse med reglerne
Udbyttet – hvad vil vi opnå med kampagnen?

Ved at informere og vejlede sættes der fokus på en række af de risikoparametre, der kendes for spredning af smitstoffer. En vigtig del af kampagnen vil således være at øge kendskabet til og baggrunden for reglerne for smittebeskyttelse, og dermed øge motivationen for at overholde de gældende regler på området.

Målgruppen – hvor kommer vi på besøg?

Fødevarestyrelsen vil kontrollere 150 indendørs svinebesætninger med eventuelt dertil hørende afhentningspladser og kølebrønde.

Periode
  1. maj – 31. juli 2017
Særligt om husdyr-MRSA

Fødevarestyrelsen har tidligere på året i samarbejde med en bred interessentkreds indledt en informationskampagne om hygiejniske foranstaltninger i forbindelse med husdyr-MRSA i svinebesætninger. Find informationsmaterialet her.

Slutrapport

Slutrapport for kampagnen Forebyg spredning af smitstoffer

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon, tlf. 2284 4834 

Ændret 5. december 2017