Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Primærproducenters stalddørssalg og salg til lokale detailvirksomheder – Kontrolkampagne 2016

 

Nye regler for primærproducenters direkte levering af æg, tamfjerkræ og kaniner

Den 1. september 2016 kom der nye regler for primærproducenters salg af animalske fødevarer. Med ændring fra den 1. januar 2017 blev det udover ænder og gæs også muligt for primærproducenter at levere høns, kyllinger og kalkuner direkte til lokale detailvirksomheder. Med reglerne kan primærproducenter sælge visse animalske fødevarer ved stalddøren og levere dem til lokale detailvirksomheder.

Udover stalddørssalg må primærproducenten levere egne opdrættede tamfjerkræ og kaniner i uåbnet stand til lokale detailvirksomheder. Lokale detailvirksomheder - herunder primærproducentens egen detailvirksomhed - må åbne og evt. opskære tamfjerkræ og kaniner og herfra sælge videre til endelige forbrugere og lokale detailvirksomheder efter 1/3-reglen. Primærproducenter må udover salg fra stalddøren også sælge æg  fra egen gårdbutik/restaurant  og fra egen bod på lokale offentlige markeder, ligesom primærproducenten kan oprette eget ægpakkeri med autorisation til begrænset, lokal omsætning.

De nye regler fastsætter krav til disse afsætningsmuligheder, herunder til hygiejne, registrering/autorisation, salmonellaprøver og til dokumentation for mængde- og afstandsgrænser. Herudover gælder de sædvanlige sporbarhedsbestemmelser.

Fødevarerejseholdet har i 2015 konstateret overtrædelse af reglerne for stalddørssalg af æg

Fødevarerejseholdet har i forbindelse med kontrol af stalddørssalg af æg observeret:

 • at boder, hvorfra der sælges æg, ikke er registrerede hos Fødevarestyrelsen
 • at der sælges æg, der er leveret fra andre producenter
 • at der modtages brugte æggebakker retur fra kunderne
 • at æggene stammer fra høns, der ikke er salmonella kontrollerede. Dette medfører en risiko for, at der sælges æg fra salmonellasmittede besætninger til den endelige forbruger

Primærproducenter har svært ved at forstå reglerne om salmonellakontrol

Rejseholdets kontrol har også vist, at en del primærproducenter har haft vanskeligt ved at forstå de bestemmelser, der fritager visse mindre æglæggende besætninger for salmonellakontrol. Primærproducenterne tror, at besætninger med højst 30 høns ikke skal være tilmeldt salmonellakontrol uanset, hvordan æggene markedsføres.
 
at vejlede om reglerne for og kontrollere regelefterlevelsen ved:
 • primærproducenters stalddørssalg af æg, tamfjerkræ og kaniner
 • primærproducenters levering til lokale detailvirksomheder af æg, tamfjerkræ og   kaniner
 • detailvirksomheder på bedriften, der åbner og udtager organer fra tamfjerkræ
 • nyetablerede  ægpakkerier med autorisation til begrænset, lokal omsætning af æg
 • primærproducenters salg af æg fra egen detailvirksomhed på bedriften eller fra lokale  boder på offentlige markeder
at vejlede primærproducenter, detailvirksomheder og ægpakkerier med ovennævnte aktiviteter om bl.a.:
 • hygiejneregler
 • registrerings- og autorisationskrav
 • sporbarhedskrav
 • mængde- og afstandsgrænser
 • salmonellakontrol
 • handelsnormer ved salg af konsumæg.

at mindske risikoen for, at der sælges salmonellainficerede æg og salmonellainficeret kød til endelige forbrugere eller lokale detailvirksomheder.

Kampagnen gennemføres som både anmeldte og uanmeldte besøg. Kontrolobjekter, der er blevet vejledt om de nye regler kan besøges igen i kontrolperioden, så der kan følges op på, om regelefterlevelsen er blevet bedre.

 

 • Primærproducenterne får bedre kendskab til de nye afsætningsmuligheder og de forskellige krav, der skal iagttages i forbindelse hermed. 
 • Vejlednings- og kontrolindsatsen skal øge regelefterlevelsen og dermed minimere risikoen for, at der sælges fødevaresikkerhedsmæssigt uforsvarlige animalske produkter til den endelige forbruger.

Følgende regler indgår i kampagnen:

Regler for stalddørssalg og levering til lokale detailvirksomheder

 • Bekendtgørelse nr. 1159 af 9. september 2016 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 
 • Bekendtgørelse nr. 1647 af 15. december 2016 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Regler for hygiejne

 • Bekendtgørelse nr. 11 af 7. januar 2016 om fødevarehygiejne
 • Bekendtgørelse nr. 1702 af 15. december 2016 om fødevarehygiejne

EU-regler for stalddørssalg og hygiejne samt sporbarhed

 • Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne
 • Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer
 • Kommissionens forordning (EU) Nr. 1079/2013 af 31. oktober 2013 om overgangsforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004
 • Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) Nr.178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om opretholdelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed.

Regler for salmonellabekæmpelse

 • Bekendtgørelse nr. 1137 af 29. august 2016 om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil
 • Bekendtgørelse nr. 1512 af 13. december om forholdsregler vedrørende salmonellose hos fjerkræ samt salmonella og campylobacter i slagtefjerkræ m.m. afløst af  bekendtgørelse nr. 77 af 20. januar 2017 om forholdsregler vedrørende salmonellose hos fjerkræ samt salmonella og campylobacter i slagtefjerkræ m.m.

Handelsnormer for æg

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter[…] (Fusionsmarkedsordningen)
 • Bekendtgørelse nr. 1136 af 29. august 2016 om handelsnormer for æg

 

 • hos primærproducenter, der skilter ved vejen om salg af æg, tamfjerkræ eller kaniner, og som ikke i forvejen er registreret til stalddørssalg hos Fødevarestyrelsen
 • hos registrerede primærproducenter med stalddørssalg af æg, tamfjerkræ eller kaniner
 • hos registrerede primærproducenter med levering af tamfjerkræ eller kaniner til lokale detailbutikker
 • hos detailvirksomheder på bedriften (gårdbutikker eller restauranter), der sælger æg fra egen bedrift
 • hos detailvirksomheder i form af egen bod  på lokalt marked med salg af æg fra egen bedrift
 • hos detailvirksomheder (slagterforretning/restaurant) på primærproducentens lokalitet
 • hos ægpakkerier med autorisation til begrænset, lokal omsætning
Slutrapport
 

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon, 2284 4834.

 

Ændret 20. december 2019