Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Norovirus – personlig hygiejne og smitte via køkkenmedarbejdere – Kontrolkampagne 2016

 

Indledning – hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen?

Temaet for denne kampagne er fødevaresikkerhed.

Norovirus er fortsat en meget væsentlig årsag til fødevarebårne sygdomsudbrud.

I 2014 udgjorde udbrud forårsaget af norovirus 40 % af alle opklarede udbrud og var dermed klart den største enkeltårsag til fødevarebårne udbrud.

Norovirus er meget smittefarlig og kan smitte via en syg køkkenmedarbejder, både inden, under og flere dage efter symptomophør (direkte smitte). Dertil kommer, at køkken-medarbejderen også kan risikere at overføre smitte fra syge familiemedlemmer til fødevarer uden selv at blive syg (indirekte smitte). Sygdommen forårsaget af norovirus kaldes også Roskildesyge.

Fødevarestyrelsen har tidligere gennemført kampagner om norovirus.

I 2011 blev der gennemført en kontrolkampagne "Fødevarebårne sygdomme og personlig hygiejne", hvor virksomhederne blev vejledt om, at man ikke må møde på arbejde i køkkenet, når man er syg med opkast eller diarré, og man skal blive væk fra køkkenet i 2 døgn efter symptomophør. Derefter skete der et fald i antal sygdomsudbrud, som skyldes en syg køkkenmedarbejder. Til gengæld var der en stigning i antal udbrud, som skyldtes, at køkkenmedarbejderen overførte smitte til køkkenet fra et familiemedlem eller en anden, der var syg pga. norovirus.

I 2013 fokuserede en kampagne på indirekte smitte med norovirus.

Kampagnen var en opfølgning på 2011-kampagnen, men i 2013 var fokus især på, om køkkenmedarbejderen var bekendt med risikoen for indirekte smitte, dvs. at overføre smitte til fødevarer fra fx syge børn i hjemmet, og om virksomhederne havde procedurer til at håndtere sådanne situationer. Inden kampagnens kontrolbesøg  blev der gennemført en oplysningskampagne om norovirus på Fødevarestyrelsens hjemmeside, hvor der samtidigt blev oplyst om denne kommende kontrolkampagne. 

Oplysnings- og/eller kontrolkampagnen i 2013 har sandsynligvis haft en effekt, idet antal udbrud i 2013 lå lavere end de foregående år. Se tabel 1.

     Antal udbrud – direkte smitte                   Antal udbrud – indirekte smitte                I alt
2010                                    10                                                             7                                          17
2011                                    4                                                               12                                        16
2012                                    15                                                             9                                          24
2013                                    9                                                               5                                          14
2014                                    11                                                             6                                          17

Tabel 1: Udtræk fra Annual Report on Zoonoses in Denmark fra årene 2010-2014

Fødevarestyrelsen arbejder på at nedbringe antallet af borgere, som bliver syge af maden i Danmark. Det er derfor vigtigt med et fortsat fokus på vejledning og kontrol i fødevarevirksomhederne med hensyn til betydningen af god personlig hygiejne og hygiejniske procedurer til forebyggelse af udbrud af Roskildesyge, som skyldes smitte via køkkenmedarbejderen.

Kampagnen vil bestå af kontrol af virksomhedernes procedurer, faciliteter til personlig hygiejne, egenkontrol samt uddannelse af køkkenpersonalet i personlig hygiejne – med fokus på smitte med norovirus via køkkenmedarbejdere.

Til brug for fremtidig kontroltilrettelæggelse og/eller oplysningsmateriale vil der blive indsamlet viden om virksomhedernes status mht. procedurer og læring om personlig hygiejne - i relation til smitte med norovirus via køkkenmedarbejdere.

Kampagnekontrollerne vil desuden indeholde grundig vejleding af virksomhederne om personlig hygiejne med henblik på at reducere risikoen for smitte med norovirus via køkkenmedarbejdere.

Formålet – hvorfor gennemfører vi kampagnen – og hvad går den ud på?

Denne kampagne har tre formål:

- At kontrollere fødevarevirksomhedernes procedurer og faciliteter til god personlig hygiejne, egenkontrol (risikoanalyse) samt uddannelse af køkkenpersonalet i personlig hygiejne – alt sammen med fokus på smitte med norovirus via køkkenmedarbejdere

- At indsamle oplysninger om virksomhedernes viden om norovirus' smitteveje og hvordan smitte effektivt forebygges med henblik på at målrette Fødevarestyrelsens fremtidige kontrol- og/eller informationsindsats

- At informere virksomhederne om smitteveje for norovirus og vejlede om god hygiejnisk praksis med henblik på at undgå smitte med norovirus via køkkenmedarbejdere

Udbyttet – Hvad vil vi opnå med kampagnen? 

Fødevarestyrelsen forventer, at kampagnen vil betyde:

- At flere fødevarevirksomheder får indarbejdet de hygiejniske forholdsregler, der kan reducere risikoen for smitte med norovirus via køkkenmedarbejdere, herunder hygiejniske faciliteter, procedurer, egenkontrol og uddannelse af personale

- At Fødevarestyrelsen bliver i stand til at målrette sin fremtidige kontrol- og vejledningsindsats overfor virksomhederne med henblik på at færre bliver syge af norovirus pga. smitte via en køkkenmedarbejder

Grundlaget – hvilke regler ser vi på?

I kampagnen ser Fødevarestyrelsen på:

-Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne

-Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed

-Vejledning nr. 9236/2014 om fødevarehygiejne

Målgruppen – hvor kommer vi på besøg? 

Detail med engrosvirksomhed

Catering med levering til detailvirksomheder (56.20.00.A)

Detail

Bagerforretninger/ -afdelinger (10.71.20)
Slagterforretninger/-afdelinger (47.22.00.A)
Smørrebrøds- og delikatesseforretninger (47.22.00.B)
Servering: Restauranter mv.(56.10.00.A)
Servering: Restauranter mv. med begrænset (56.10.00.B)
Servering: Hospitals- og institutionskøkkener (56.10.00 G)
Catering og diner transportable (mad ud huset) (56.21.00)
Servering: Kantiner mv., fast personkreds over 12 personer (56.29.00 A)
Servering: Forsamlingshuse og selskabslokaler (56.29.00.B)

OBS! Virksomhederne skal udpeges efter relevans, dvs. hvor håndtering af spiseklare fødevare foregår med hænderne (med eller uden handsker), som fx ved fremstilling sandwich, smørrebrød og salat.

 

Periode - hvornår kommer vi på besøg?

Kampagnen gennemføres februar til april

Resultater

Se Slutrapporten her for kampagnen norovirus

 

Ændret 20. december 2019