Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Mærkning- og vildledningskampagne – Kontrolkampagne 2016

 

Indledning – hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen?
Formålet med denne kampagne er primært at hjælpe virksomhederne med at forstå samt følge reglerne inden for mærkningsområdet samt på handelsnormer, beskyttede geografiske betegnelser (herefter BGB) og beskyttede oprindelsesbetegnelser (herefter BOB).
 
Fokusområderne er:
 • grov vildledning ved salg af fødevarer med udløben holdbarhed
 • overtrædelse af handelsnormernes krav til mærkning af fjerkræ, æg, olivenolie samt frugt og grønt
 • uretmæssig anvendelse af og overtrædelse af mærkningskrav til BGB’er og BOB’er. Der er risiko for grov vildledning af forbrugeren ved forkert eller vildledende mærkning og markedsføring
Der er således behov for en særlig fokuseret kontrol på vildledende mærkning af fødevarer, som dels skal sikre, at forbrugerne får den vare med hjem, som de betaler for, og at forbrugerne ikke bliver syge af at spise fødevarer med overskreden holdbarhedsdato.
 

Holdbarhedsmærkning

Regler for mærkning med holdbarhed (”bedst før” og ”sidste anvendelsesdato”) er blevet ændret efter ikrafttrædelse af den nye fødevareinformationsforordning. Det er nu tilladt at markedsføre fødevarer efter udløbet af ”bedst før”-dato. Denne nye mulighed har øget vigtigheden af, at den korrekte holdbarhedsangivelse vælges, da der ellers er risiko for at forbrugerne indtager farlige fødevarer. Samtidig er der risiko for, at fødevarer efter udløbet af ”bedst før”-dato ikke markedsføres tilstrækkeligt adskilt fra andre lignende varer – uden skiltning eller mærkning af den enkelte vare – således at forbrugeren får en vare med hjem af ringere kvalitet end forventet.

 

Kontrol med handelsnormer

Handelsnormer er produktspecifikke regler om fødevarer fastsat med hjemmel i den fælles markedsordning for landbrugsprodukter, som skal sikre en god og ensartet kvalitet af visse fødevarer i EU, bl.a. æg, fjerkrækød, olivenolie, frugt og grønt. Hvis kravene i handelsnormerne ikke overholdes, er der risiko for, at forbrugerne får en vare med hjem af ringere kvalitet, end de har betalt for – fx dyrevelfærdsanprisninger på fjerkrækød, som ikke er korrekt, eller æg, der markedsføres som skrabe- eller frilandsæg, men hvor der ligger buræg i pakkerne.

 

BOB og BGB

Reglerne om de beskyttede geografiske betegnelser findes i forordning 1151/2012/EU. Der findes bl.a. regler om, hvordan produkterne skal mærkes, og regler om, hvad produkter, der er omfattet af en registrering, er beskyttet mod. Der er tale om immaterielle rettigheder, og misbruger andre en beskyttet betegnelse, kan forbrugeren blive vildledt, og rettighedshaverne, der er producenter af de beskyttede produkter, taber penge.

 
Formålet – hvorfor gennemfører vi kampagnen, og hvad går den ud på?
Formålet med kampagnen er en målrettet kontrol mod grov vildledning samt kontrol af, at holdbarhedsmærkningen ikke er til fare for fødevaresikkerheden. Formålet er desuden at følge op på de foregående års vildledningskampagner samt at kontrollere områder, der er nye/vanskelige i henhold til den nye mærkningsforordning (1169/2011) og handelsnormerne.
 • Holdbarhedsmærkning: Formålet er at kontrollere, om der mærkes med den rigtige holdbarhedsangivelse på de enkelte produkttyper, samt om fødevarer med overskredet ”bedst før”-dato markedsføres korrekt.
 • Handelsnormer: Formålet er at kontrollere, om virksomhederne overholder de krav til mærkning, som findes i handelsnormerne.
 • Grov vildledning: Målrettet kontrol mod grov vildledning.
 • BOB/BGB: Formålet er at se, om produkterne bliver mærket korrekt, og om der sker uretmæssig anvendelse af betegnelser, der er beskyttet.

Udbyttet – hvad vil vi opnå med kampagnen?
Fødevarestyrelsen vil medvirke til, at færre forbrugere bliver groft vildledt, når de køber fødevarer, samt sikre, at forbrugerne ikke indtager fødevarer med en ukorrekt holdbarhedsangivelse, som i værste fald kan være farlige.

 
Vi vil desuden gerne se en forbedret regelefterlevelse i forhold til de tidligere kampagner på området, og vi vil forbedre virksomhedernes kendskab til de nye regler på mærkningsområdet samt handelsnormerne.
 
Grundlaget – hvilke regler ser vi på?
I kampagnen ser vi på:

[mærkning og information]

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober om fødevareinformation til forbrugerne, art. 7, 9, 24, 36 + bilag X

[varestandard]

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter, bilag VII
 • Kommissionens gennemførselsforordning (EF) nr. 543/2011 af 7. juni 2011
 • Kommissionens forordning (EF) Nr. 543/2008 af 16. juni 2008
 • Kommissionens forordning (EF) Nr. 589/2008 af 23. juni 2008
 • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 29/2012 af 13. januar 2012 om handelsnormer for olivenolie
 • Bekendtgørelse af lov nr. 1586 af 14. december 2015 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven)

[Særlige mærkningsordninger (BGB og BOB)]

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer
 • ​Bekendtgørelse nr. 1376 af 6. december 2013 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 

Målgruppen – hvor kommer vi på besøg?
 • virksomheder i brancher, der er ansvarlige for påsætning af holdbarhedsmærkningen af færdigpakkede fødevarer i detail- og engrosleddet
 • virksomheder i brancher, som markedsfører fødevarer med udløben holdbarhedsmærkning
 • virksomheder i brancher, der er ansvarlige for markedsføring af fjerkræ, æg, olivenolie samt frugt og grønt
 • virksomheder i brancher, der er ansvarlige for pakning og markedsføring af BGB’er og BOB’er
Periode - hvornår kommer vi på besøg?

Juni, juli og august 2016.

Resultater

Slutrapport for kampagnen Mærkningskampagne 2016

 

​Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon, tlf. 22 84 48 34.

Ændret 3. december 2019