Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Listeria i institutionskøkkener, Del C – Kontrolkampagne 2016

 

Som følge af kritisk eftersyn af den danske listeriaindsats har Fødevarestyrelsen igangsat en række initiativer for at bekæmpe og forebygge listeria i fødevareproduktionen.

Blandt disse initiativer er en kampagnepakke bestående af 3 selvstændige kontrolkampagner (del A, B og C) med bredt fokus på listeria.

Kampagnens del A og C er målrettet institutions- og hospitalskøkkener, cateringvirksomheder mv. med produktion af mad til personer i risikogruppen for listeria. Kampagnens del B er målrettet de virksomheder, der fremstiller og leverer produkter/råvarer/ingredienser til de nævnte virksomheder.

Hvis der sker en fejl ved fremstillingen af maden i disse køkkener, kan konsekvensen være alvorlig. Køkkenerne skal derfor have særlig fokus på fødevaresikkerhed, herunder på forekomst og vækst af listeria.

Risiko for vækst af listeria forekommer blandt andet i to situationer:

1. Ved brug af frosne fødevarer til fremstilling af færdigretter.  I forbindelse med opsporing af smittekilder til listeriatilfælde er det i nogle tilfælde konstateret, at der har været en uhensigtsmæssig praksis i institutions- og hospitalskøkkener og i cateringvirksomheder´.
 
2. Ved længere tids opbevaring af færdigretter på køl. Indenfor offentlig kostforplejning er der en tendens til, at mad får en lang holdbarhed på køl.
Del A (juni -dec. 2015) havde primært fokus på håndtering og brug af produkter/råvarer/ingredienser til fremstilling af færdigretter med lang holdbarhed og virksomhedens procedurer og evt. risikoanalyse i forhold til de anvendte fødevarer.

Del B (feb. – apr. 2016) var målrettet mærkning og information i virksomheder, der producerer frosne fødevarer.

Del C (okt. 2016 – jan. 2017) får fokus på egenkontrollen og på hygiejnen i virksomhederne i relation til risiko for listeria i produkterne, herunder risikoanalyse med kategorisering af færdigvarerne i forhold til mikrobiologiforordningen, brug og håndtering af råvarer samt fastsættelse af holdbarhed.
Formålet med denne kampagne er at kontrollere virksomhedernes styring og kontrol med listeria – herunder:
At kontrollere
 • virksomhedernes risikoanalyse af og skriftlige egenkontrolprocedurer for håndtering og anvendelse af produkter/råvarer/ingredienser i forhold til listeria
 • Virksomhedernes baggrund for fastsættelse af holdbarhed for produkterne
 • Virksomhedernes produktionshygiejne
At undersøge
om virksomhedernes viden om og forståelse for listeriaproblematikken er blevet bedre siden kontrolkampagnen "Listeria i institutionskøkkener – Del A" blev gennemført
om virksomhederne har kendskab til Fødevarestyrelsens vejledningsmateriale på sitet Altomlisteria.
 
Fødevarestyrelsen forventer, at kampagnen vil betyde:
 • at virksomhederne har de nødvendige risikoanalyser og skriftlige procedurer i forhold til listeria ved fremstilling af færdigretter med lang holdbarhed.
 • at virksomhederne har kendskab til Fødevarestyrelsens vejledningsmateriale til håndtering af listeria.
I kampagnen ser Fødevarestyrelsen på:
 • Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne
 • Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer
 • Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) Nr.178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om opretholdelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne
 • Bekendtgørelse om fødevarehygiejne nr. 11 af 7. januar 2016
Virksomheder med servering eller fremstilling af fødevarer til personer i risikogruppen for listeria (primært alvorligt syge personer, herunder især ældre syge personer) – det vil sige institutions- og hospitalskøkkener samt visse cateringvirksomheder.

 1. Virksomheder, der fremstiller mad med en holdbarhed > 5 dage har første prioritet i kampagnen.
 2. Virksomheder, der fremstiller mad, som gemmes på køl til opvarmning/ servering i løbet af de følgende par dage, f.eks. fra fredag til søndag, er omfattet af kampagnen.
Virksomhederne skal have forholdt sig til listeriaproblematikken og om hvorvidt listeria udgør en risiko i deres produkter.

Virksomheder, der fremstiller varm mad, som serveres samme dag er ikke med i kampagnen.

Virksomheder, der fremstiller mad til spædbørn, handicappede og psykisk syge er ikke omfattet af kampagnen, da disse personer ikke tilhører risikogruppen.
Periode - hvornår kommer vi på besøg?
Del C gennemføres i perioden 1. oktober 2016 til 31. januar 2017.
Fødevarestyrelsens pressevagt, tlf. 2284 4834.


 
Ændret 20. december 2019