Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Mærkning og information i virksomheder, der producerer frosne fødevarer med risiko for listeria (Del B) – Kontrolkampagne 2016

 

Indledning – hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen?

Som følge af kritisk eftersyn af den danske listeriaindsats har Fødevarestyrelsen igangsat en række initiativer for at bekæmpe og forebygge listeria i fødevareproduktionen. Blandt disse initiativer er en pakke med tre kampagner (Del A, B og C) med bredt fokus på listeria. Kampagnerne er målrettet institutions- og hospitalskøkkener, cateringvirksomheder mv. med produktion af mad til personer i risikogruppen for listeria samt de virksomheder, der fremstiller og leverer produkter/råvarer/ingredienser til de disse.


I forbindelse med opsporing af smittekilder til listeriatilfælde er det i nogle virksomheder konstateret, at der er en uhensigtsmæssig praksis ved brug af frosne fødevarer til fremstilling af bl.a. færdigretter i institutions- og hospitalskøkkener og i cateringvirksomheder.


Mange ældre og svækkede personer i risikogruppen for listeria får leveret mad gennem madudbringningsordninger eller får serveret mad, der er produceret i institutionskøkkener eller i hospitalskøkkener. Hvis der sker en fejl ved fremstillingen af maden i disse køkkener, kan konsekvensen være alvorlig, og køkkenerne bør have særlig fokus på fødevaresikkerhed, herunder på listeria.


Indenfor offentlig kostforplejning er der en tendens til, at mad får en lang holdbarhed på køl. Dette er en udfordring, da produkter med lang holdbarhed opbevaret på køl, kan udgøre en risiko for listeria.


Fødevarestyrelsen gennemfører på den baggrund en kampagnepakke bestående af 3 selvstændige kontrolkampagner (del A, B og C):


Del A (juni -dec. 2015) har primært fokus på håndtering og brug af produkter/råvarer/ingredienser til fremstilling af færdigretter og virksomhedens procedurer og evt. risikoanalyse i forhold til de anvendte fødevarer.


Del B (feb. -april 2016) er målrettet mærkning og information i virksomheder, der producerer frosne fødevarer.


Del C (efterår 2016) får et bredt fokus på hele egenkontrollen i forhold til styring af og kontrol med listeria, herunder procedurer og risikoanalyse, prøvetagning, hygiejne og rutiner i virksomhederne.

 

Formål – hvad går kampagnen ud på?

Kampagnen er målrettet mærkning og information til virksomheder, der producerer eller importerer frosne fødevarer, som er varmebehandlede.


Kampagnen er målrettet virksomhedernes brugsanvisning samt holdbarhedsangivelse på produkterne, så det sikres, at de forsynes med/ ledsages af tilstrækkelig anvisning til forbrugerne/modtagevirksomheder. Formålet er således at løfte vidensniveauet og bevidstgøre virksomhederne om risikoen for listeria i produkter, som er varmebehandlet hos producenten.


Producenter og importører af dybfrosne (rå) kyllingelår eller (rå) fisk og lignende, falder udenfor denne kampagne, da den kun vedrører frosne produkttyper, der er varmebehandlet forud for frysning.


Virksomhederne skal sikre sig, gennem mærkning og en brugsanvisning til forbrugere og modtagevirksomheder, at deres produkter ikke anvendes på en uhensigtsmæssig måde. Kampagnen har til hensigt at sikre, at risikoen for listeria udbrud minimeres allerede ved første led, således at producenterne er bevidst om, hvornår deres produkt kræver en brugsanvisning til forbrugerne.

 

Kampagnen vil ske i form af anmeldt kontrol og fysisk vejledning på stedet. Der skal være fokus på vejledning.

 

Udbytte – hvad vil vi opnå med kampagnen?

Fødevarestyrelsen forventer, at kampagnen vil:

 • øge virksomhedernes kendskab til mærkningsreglerne, således risikoen for listeria minimeres i alle led frem til den endelige forbruger.
 • sikre at virksomhederne via brugsanvisningen oplyser forbrugerne/modtagevirksomhederne tilstrækkeligt om tilberedning og holdbarhed efter optøning af deres produkt, således risikoen for listeria minimeres.​
Grundlag – hvilke regler ser vi på?

I kampagnen ser Fødevarestyrelsen på lovgivningsområderne:

 • Mærkning og information
 • Virksomhedens egenkontrol

Primære regler

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne
  • artikel 8
  • artikel 9, stk. 1, litra j
 • Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer nr. 1355 af 27. november 2015
  • § 6
  • § 21

Sekundære regler

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne
 • Bekendtgørelse om fødevarehygiejne (med senere ændringer) nr. 11 af 7. januar 2016.
 • Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om opretholdelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed

 

Målgruppe – hvor kommer vi på besøg?

Relevante engrosvirksomheder, der producerer eller importerer frosne fødevarer, som er varmebehandlet fuldstændigt, hermed forstås en varmebehandling til minimum 75 grader i centrum. Kampagnen retter sig mod dem, der er ansvarlige for mærkningen, når fødevaren markedsføres i DK. Der tænkes både animalske, vegetabilske og sammensatte produkter, hvor en efterfølgende håndtering af varen hos forbruger og modtagevirksomheder kan tænkes at give problemer i forhold til listeria.

 

Eksempler på brancher:

 • Kødproduktvirksomheder 10.13.00.A
 • Kød: Tilberedt kød 10.13.00.B
 • Kød: Kødvirksomheder, mindre 10.10.00.I
 • Fisk: Fiskevarevirksomheder, hel- og halvkonserves 10.20.20.B
 • Frugt og grøntsager, behandling 10.30.00.A
 • Sammensatte produkter 10.80.00.A
 • Virksomheder med import og samhandel i brancherne Kontorvirksomheder, engroshandel og oplagring

Virksomheder af relevans for kampagnen skal producere eller importere produkter af relevans for kampagnen. Virksomheder kan indgå i kampagnen uanset, hvor begrænset et sortiment af relevante produkter de producerer eller importerer.


Eksempler på produkttyper af relevans for kampagnen (Kun frosne og varmebehandlede til min 75 ° C):

 • Kød- og melboller
 • Kogte kyllingetern m.v.
 • Frikadeller
 • Fiskeboller
 • Madtærter
 • Diverse færdigretter

Eksempler på produkttyper, der ikke umiddelbart er relevante for kampagnen:

 • Hele blancherede grønsager fx hele bønner
 • Koldrøgede fiskeprodukter (ikke en varmebehandling til 75 grader i centrum)

 

Periode - hvornår kommer vi på besøg?

Kampagnen gennemføres i februar-maj 2016.

Resultater

Slutrapport

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon, 2284 4834.

Ændret 1. maj 2020