Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Konfirmations- og julekampagne – Kontrolkampagne 2016

 

Indledning – hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen?
Temaet for denne kampagne er fødevaresikkerhed.


Travle perioder udfordrer virksomhederne

Restauranter o.l. har sværere ved at tilrettelægge produktionen optimalt i travle perioder. I konfirmationssæsonen om foråret og i perioden op til jul og nytår håndterer mange restauranter o.l. en større mængde fødevarer end normalt. I de spidsbelastede perioder kan virksomhederne have en udfordring med at tilrettelægge og håndtere den øgede produktion i forhold til deres kapacitet, både hvad angår fysiske rammer og personale.

Manglende kapacitet kan true fødevaresikkerheden

Ved utilstrækkelig kapacitet er der større risiko end normalt for, at der sker uhensigtsmæssig håndtering af fødevarer. Problemerne kan fx opstå i forhold til opvarmning, nedkøling og krydskontamination. Risikoen for krydskontamination øges, når arbejdsflow og pladsforhold ikke er i overensstemmelse med produktionens omfang. Hvis virksomhederne laver fejl på disse områder, kan det have alvorlige konsekvenser for fødevaresikkerheden. 


2014-kampagne: Juletiden er sværest for virksomhederne

Fødevarestyrelsen gennemførte i 2014 en tilsvarende kampagne. Den viste, at virksomhederne overtrådte flere regler i jule- end i konfirmationstiden. Overordnet viste 2014-kampagnen, at der blev sanktioneret i knap 10 % af kontrollerne på området ”håndtering af fødevarer”. Set over samtlige kontroller i 2014 sanktionerede Fødevarestyrelsen i 5,2% af tilfældene, hvor ”håndtering af fødevarer” blev kontrolleret.

Konfirmations- og juletid er højsæson for fødevarebårne sygdomme

Fødevarestyrelsen har for 2013 og 2014 opgjort antallet af fødevarebårne sygdomstilfælde, som har kunnet forbindes til fødevarehygiejnen i virksomhederne. Opgørelsen viste, at en stor del af tilfældene har fundet sted i konfirmations- og juleperioderne. I 2014 udgjorde udbrud forårsaget af norovirus 40 % af alle opklarede udbrud og var dermed klart den største enkeltårsag til fødevarebårne udbrud. Herudover er opvarmnings- og nedkølingsfejl hyppigt årsag til sygdomsudbrud ved højtider.
 

Formålet – hvorfor gennemfører vi kampagnen – og hvad går den ud på?

I kampagnen vil Fødevarestyrelsen kontrollere virksomhedernes efterlevelse af reglerne og vejlede virksomhederne om forholdsregler og tilrettelæggelse af produktionen i de travle perioder.

Kontrollen og vejledningen fokuserer på følgende tre områder:

 • Fødevarehygiejne i spidsbelastede perioder, særligt med fokus på opvarmning, varmholdelse, nedkøling, køleopbevaring, optøning ved stuetemperatur, krydskontamination og buffethåndtering
 • Tilstrækkelig instruktion af personalet i fødevarehygiejne i spidsbelastede perioder
 • Tilrettelæggelse af produktionen i spidsbelastede perioder, så man tager højde for virksomhedens kapacitet (virksomhedens fysiske rammer, driftsinventar og personale)
   
Udbyttet – Hvad vil vi opnå med kampagnen?
 • Vi vil gerne bidrage til at forebygge fødevarebårne sygdomsudbrud ved at kontrollere og vejlede virksomhederne i travle perioder.
 • Vi vil gerne måle regelefterlevelsen i de spidsbelastede perioder og sammenligne den med kontrolkampagnen i 2014.
 • Vi vil gerne øge virksomhedernes fokus på, at kapacitet og produktion skal hænge sammen, og at risikoen for fejl, bliver større, hvis det ikke er tilfældet.
   
Grundlaget – hvilke regler ser vi på?

I kampagnen ser vi på:

 • Forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne
 • Bekendtgørelse nr. 788/2008 om fødevarehygiejne
 • Vejledning nr. 9236/2014 om fødevarehygiejne
   
​​Målgruppen – hvor kommer vi på besøg
 • Restauranter
 • Cateringvirksomheder
 • Slagtere

 

Perioden – hvornår kommer vi på besøg?
Kampagnen gennemføres i april og maj og igen i november og december.
 
Resultater
 
Hurtig nedkøling af varm mad
 
Kontakt
Fødevarestyrelsens pressevagt, tlf. 2284 4834.

Ændret 20. december 2019