Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Import og samhandel af fødevarer – Kontrolkampagne 2016

I marts, april og maj gennemfører Fødevarestyrelsen en kontrol- og vejledningskampagne hos importører af fødevarer for at se på deres kendskab til de gældende regler for bl.a.  sporbarhed, håndtering af egenkontrol og risikobaseret prøvetagning samt håndtering af import og samhandel af fødevarer.

Indledning – hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen?

Den øgede globalisering er generelt en udfordring for importører og for fødevaresikkerheden. En stor andel af de ikke-animalske fødevarer, som findes på det danske marked er indført fra udlandet, og ofte fra lande hvor den fødevaresikkerhedsmæssige standard ligger et stykke fra forholdene i Danmark.
Tidligere importrelaterede kampagner, målrettede kontroller samt resultaterne fra den danske pesticidkontrol har vist, at der fortsat er behov for at holde et vågent øje med fødevarer indført fra andre lande. Importkampagnen fra 2015 for ikke-animalske fødevarer viste endvidere, at der på trods af importørernes egenkontrol og leverandørerklæringer, blev der fundet overskridelser på pesticidområdet.

Et delelement af kampagnen vil være kontrol af om der markedsføres eller håndteres økologiske fødevarer engros på ikke-økologikontrollerede virksomheder. Baggrunden er, at en relativ stor del af overtrædelserne af økologireglerne i 2014 var håndtering og markedsføring af økologiske fødevarer på ikke-økologikontrollerede engrosvirksomheder.

Formålet – hvorfor gennemfører vi kampagnen – og hvad går den ud på?

Formålet med kampagnen er at kontrollere, at importørerne overholder den relevante fødevarelovgivning af hensyn til fødevaresikkerheden, herunder:

 • Om virksomheden er registreret til aktiviteten "indførsel af fødevarer" (registrering som importør) inden aktiviteten er påbegyndt. Desuden om registreringen er ajourført og angiver om det drejer sig om samhandel med EU lande, import fra 3. lande herunder import af økologiske fødevarer
 • Virksomhedens egenkontrol for importaktivitet. Hvis egenkontrollen vurderes at være utilstrækkelig kan der overvejes at udtages relevante prøver af indførte ikke-animalske fødevarer til analyse. Der kan endvidere udtages stikprøver som verifikation af virksomhedens egenkontrol.
 • Virksomhedens risikoanalyse kontrolleres i forhold til import af ikke-animalske fødevarer under restriktioner og intensiveret offentlig kontrol
 • Sporbarhed af fødevarer et led tilbage

Desuden er formålet kontrol af om der er økologiaktiviteter på ikke-økologikontrollerede virksomheder.

Udbyttet – Hvad vil vi opnå med kampagnen? 
 • At øge virksomhedernes kendskab til de gældende regler ved at virksomhederne informeres om reglerne før kampagnen starter, og ved den efterfølgende kontrol af om reglerne bliver overholdt. Den indsats vil på længere sigt medføre en øget fødevaresikkerhed.
 • At importørerne bliver mere bevidste om betydningen af en gennemtænkt og dækkende egenkontrol særligt med fokus på risikoanalysen.

At virksomhederne sørger for at anmelde økologiaktiviteter.

Grundlaget – hvilke regler ser vi på?
 • Regler for offentlig kontrol (kontrolforordningen)
 • Regler for egenkontrol/risikoanalyse
 • Regler for håndtering af fødevarer (mikrobiologi)
 • Regler for sporbarhed
 • Regler for registrering af aktiviteten indførsel af fødevarer fra andre lande
 • Regler om import af restriktionsvarer af ikke-animalske fødevarer
 • Regler for kontaminanter  
 • Regler for vildledning mht. økologiaktiviteter i ikke-økologikontrollerede virksomheder 
 • Regler for maksimalgrænseværdier for pesticider
 • Regler for minimumsmængder/minimum antal enheder ved prøveudtagning
 • Regler for prøveudtagning i relation til 1881/2006: (EF) nr. 401/2006
 • Prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af indholdet af bly, cadmium, kviksølv, uorganisk til, 3-MCPD og benzo(a)pyren i fødevarer – bekendtgørelse nr. 333 af 28/03 2007 og Kommissionens direktiv 2001/22/EF (s.14), 2004/16/EF (s.16) og 2005/10/EF (s.15).
Målgruppen – hvor kommer vi på besøg?

I alle typer brancher med og uden produktion - både engros og detail

 • Importører af ikke-animalske fødevarer (samhandel og import)
 • Importører af ikke-animalske fødevarer under restriktion og/eller intensiveret offentlig kontrol
 • Virksomheder hvor vi har mistanke til, at de har import og/eller samhandel
Perioden – hvornår kommer vi på besøg?

1. marst - 31. maj 2016.

Resultater

Slutrapport - Import og samhandel af fødevarer 2016

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon, 2284 4834​.

Ændret 11. november 2019