Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Hellere sund virksomhed end broddent kar – Kontrolkampagne 2016

Fra maj til august gennemfører Fødevarestyrelsen en fokuseret vejledningsindsats hos de detail- og engrosvirksomheder, som har fået anmærkninger på to ud af de seneste tre kontrolbesøg.

Formålet er at understøtte de virksomheder, som løbende har udfordringer med at følge reglerne, men gerne vil være godt drevne virksomheder. Derudover vil Fødevarestyrelsen gerne indsamle viden, som på sigt kan hjælpe med at sænke antallet af "brodne kar". 

Indledning – hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen?

Temaet for denne kampagne er at hjælpe virksomhederne med at forstå og følge reglerne.

Denne kampagne er et kontrolforsøg inden for rammerne af Fødevareforlig 3.

Regelefterlevelsen i de danske virksomheder er høj. 6 ud af 7 kontrolbesøg ender med en glad smiley, men der er et fåtal af virksomheder, som har en tendens til at gå igen i den negative smiley-statistik.

Fødevarestyrelsen har i en årrække haft som mål, at reducere antallet af disse virksomheder, som i sidste ende går hen og bliver ’brodne kar’ – og hvor 3 af de sidste 4 smileys, ikke har været glade.

Kampagnen er et middel til at indfri målet og løfte de virksomheder, som gerne vil, men af en eller flere grunde ikke formår at følge reglerne. Formålet er, at få en større viden om, hvorfor virksomhederne har udfordringer med regelefterlevelsen, og få udviklet redskaber til bedre at løfte virksomheder.

Målgruppen er alle fødevarevirksomheder (engros og detail), som på de sidste tre kontrolbesøg har fået to anmærkninger (kontrolresultat 2, 3 eller 4).  Disse virksomheder kaldes boblere, da de er tæt på at komme på listen brodne kar (kontrolresultat 2, 3 eller 4 på 3 ud af de sidste fire kontroller).

Fødevarestyrelsen vil gennem en fokuseret vejledningsindsats understøtte de virksomheder, som løbende har udfordringer med regelefterlevelsen, men gerne vil være godt drevne virksomheder.

Konkret vil Fødevarestyrelsen ved et opfølgende besøg/kampagnetilsyn udvide indsatsen med ekstra vejledningstid og have et særligt fokus på de organisatoriske, strukturelle og kulturelle udfordringer for virksomheden, som kan være en del af årsagen til den manglede regelefterlevelse.

Kontrolkampagnen gennemføres som anmeldte opfølgende kontrolbesøg/kampagnetilsyn.

Regelefterlevelsen i de besøgte virksomheder vil blive sammenlignet med tilsvarende virksomheder, der ikke har indgået i kampagnen. Dette for at vurdere om kampagneindsatsen har haft en effekt på virksomhedernes regelefterlevelse.

Formålet – derfor gennemfører vi kampagnen

Fødevarestyrelsen vil gennem en fokuseret vejledningsindsats understøtte de virksomheder, som løbende har udfordringer med regelefterlevelsen, men gerne vil være godt drevne virksomheder.

Formålet er sikre en højere regelefterlevelse, således at færre virksomheder på sigt bliver brodne kar.

Udbyttet – det vil vi opnå med kampagnen 
  • At de besøgte virksomheder klarer sig bedre end kontrolgruppen af boblere.
  • Der skal opsamles læring om håndtering af boblere, således at antallet af brodne kar på længere sigt kan sænkes
Grundlaget – vi ser på disse regler

Hele fødevarelovgivningen alt efter hvad der er relevant i den konkrete virksomhed og dens historik.

Målgruppen – her kommer vi på besøg

Målgruppen er alle fødevarevirksomheder (engros og detail), som på de sidste tre kontrolbesøg har fået to anmærkninger (kontrolresultat 2, 3 eller 4). 

Perioden

Kampagnen gennemføres maj – august.

Slutrapport

Læs slutrapporten

Kontakt

 Fødevarestyrelsens pressevagt, 2284 4834.

Ændret 5. maj 2020