Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

1/3-reglen - levering fra detail til detail - Kontrolkampagne 2016 og 2017

 

Fødevarestyrelsen gennemfører i efteråret 2016 en kampagne, der skal hjælpe detailvirksomheder med at forstå og følge reglerne for salg til andre detailvirksomheder. I første omgang via en række informationsmøder med fødevarebranchen, der sætter fokus på dokumentationskrav hos de virksomheder, der leverer animalske fødevarer til andre detailvirksomheder.

Derefter følges op med en stikprøve med regnskabskontrol blandt de detailvirksomheder, der er registreret til at levere animalske fødevarer til andre detailvirksomheder.

Kampagnens del med regnskabskontrol er udskudt. Mere information følger.

 

Indledning – hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen?

EU-Kommissionen sendte i efteråret 2010 en åbningsskrivelse om de danske regler for detailvirksomheders levering af animalske fødevarer til andre detailvirksomheder. I forlængelse heraf blev de danske regler ændret. Fødevarestyrelsen har i de afsluttende bemærkninger til EU-Kommissionen oplyst, at der vil blive lavet en særlig kampagne med fokus på, om virksomhederne efterlever reglerne for levering fra detail til detail (1/3-reglen).

Detailvirksomheder må have et begrænset salg af animalske fødevarer til andre detailvirksomheder, hvis de er registreret til det og kan dokumentere, at de overholder betingelserne om mængde- og afstandsgrænser. Detailvirksomheder, der leverer animalske fødevarer efter 1/3-reglen, skal ikke leve op til supplerende indretnings- og driftskrav i hygiejneforordningen for animalske fødevarer.

Virksomheder, der ønsker at levere ud over de fastsatte mængde- og afstandsgrænser, skal være autoriseret eller registreret som engrosvirksomhed, hvor basiskontrollen – i modsætning til detailområdet – er gebyrfinansieret.

Fødevarevirksomheder skal for at sikre sporbarhed etablere systemer og procedurer til identifikation af de øvrige virksomheder, hvortil deres produkter er leveret. Sporbarhedskravet gælder således, medmindre der er tale om levering til den endelige forbruger. 


Fødevarestyrelsen lancerer derfor en kampagne i to dele (A og B), der sætter fokus på detailvirksomhedernes efterlevelse af 1/3-reglen.

Del A bliver gennemført ultimo 2016 og sætter fokus på kendskabet til dokumentationskravene blandt de detailvirksomheder, der leverer animalske fødevarer til andre detailvirksomheder.

Del B bliver gennemført  i forlængelse af del A som en stikprøve blandt de detailvirksomheder, der er registreret til at levere animalske fødevarer til andre detailvirksomheder. Del B, der særligt kommer til at lægge vægt på regnskabskontrol, bliver tilrettelagt nærmere efter evaluering af del A.

 

Formålet – hvad går kampagnen ud på?

Del A af kampagnen vil blive afholdt som møder mellem Fødevarestyrelsen og hovedkontorerne i større supermarkedskæder, udvalgte brancheorganisationer for detailvirksomheder, KL og Danske Regioner. På møderne vejleder vi om betingelser og dokumentationskrav for levering til andre detailvirksomheder efter 1/3-reglen.

 

Udbyttet – Hvad vil vi opnå med kampagnen?

Med del A ønsker Fødevarestyrelsen at øge virksomhedernes kendskab til betingelser og dokumentationskrav for begrænset salg til andre detailvirksomheder.

 

Grundlaget – hvilke regler ser vi på?
 • Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. (Autorisationsbekendtgørelsen)
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer med senere ændringer (Hygiejneforordningen for animalske fødevarer)
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (Fødevareforordningen)

 

Målgruppen - hvem holdes møder med?

Målgruppen for de møder, der indgår i kampagnens del A, omfatter:

 1. Hovedkontoret hos større supermarkedskæder, der har butikker i kæden, som  leverer animalske fødevarer til andre detailvirksomheder
 2. Brancheforeninger for følgende brancher:
  • hoteller o g restauranter m.v.
  • slagtere
  • fiskehandlere
  • ostehandlere
 3. Kommunernes Landsforening
  • dag institutioner
  • plejehjem
  • væresteder m.v.
 4. Danske Regioner
  • hospitaler m.v.
Periode - hvornår gennemgøres kampagnen?

Kampagnens del A gennemføres ultimo 2016.

 

Resultater

Slutrapport følger, når del B er gennemført

 

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon, tlf. 2284 4834.

Ændret 10. oktober 2017