Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Styring af listeria i institutionskøkkener, hospitalskøkkener, cateringvirksomheder mv. (del A)

 

​Indledning – hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen?
Som følge af det kritiske eftersyn af den danske listeriaindsats har Fødevarestyrelsen igangsat en række initiativer for at bekæmpe og forebygge listeria i fødevareproduktionen.

 
Blandt disse initiativer er en pakke med tre kampagner (Del A, B og C) med bredt fokus på listeria. Kampagnerne er målrettet institutions- og hospitalskøkkener, cateringvirksomheder mv. med produktion af mad til personer i risikogruppen for listeria samt de virksomheder, der fremstiller og leverer produkter/råvarer/ingredienser til de disse.

 
I forbindelse med opsporing af smittekilder til listeriatilfælde er det i nogle virksomheder konstateret, at der er en uhensigtsmæssig praksis ved brug af frosne fødevarer til fremstilling af bl.a. færdigretter i institutions- og hospitalskøkkener og i cateringvirksomheder.

 
Mange ældre og svækkede personer i risikogruppen for listeria får leveret mad gennem madudbringningsordninger eller får serveret mad, der er produceret i institutionskøkkener eller i hospitalskøkkener.  Hvis der sker en fejl ved fremstillingen af maden i disse køkkener, kan konsekvensen være alvorlig, og køkkenerne bør have særlig fokus på fødevaresikkerhed, herunder på listeria.

 
Indenfor offentlig kostforplejning er der en tendens til, at mad får en lang holdbarhed på køl. Dette er en udfordring, da produkter med lang holdbarhed opbevaret på køl, kan udgøre en risiko for listeria. 

 
Fødevarestyrelsen gennemfører på den baggrund en kampagnepakke bestående af 3 selvstændige kontrolkampagner (del A, B og C):

 
Del A (juni -dec. 2015) har primært fokus på håndtering og brug af produkter/råvarer/ingredienser til fremstilling af færdigretter og virksomhedens procedurer og evt. risikoanalyse i forhold til de anvendte fødevarer. 

 
Del B (sept. - dec. 2015) er målrettet mærkning og information i virksomheder, der producerer frosne fødevarer. 

 
Del C (2016) får et bredt fokus på hele egenkontrollen, procedurer for og evt. risikoanalyse af listeria, samt prøvetagning, hygiejne og rutiner i virksomhederne i forhold til styring af og kontrol med listeria.


 

Formål – hvad går kampagnen ud på?
Del A er målrettet brug af produkter/råvarer/ingredienser i institutionskøkkener, 
hospitalskøkkener, cateringvirksomheder mv. Formålet med denne del af kampagnen er at se på risiko for listeria i virksomhedernes brug af produkter/råvarer/ingredienser, når de fremstiller færdigretter med lang holdbarhed. Fokus er særligt på procedurer, risikoanalyser, holdbarhed og hygiejne. 

 
Kampagnen består af anmeldte kontrolbesøg, hvor Fødevarestyrelsen:
- Kontrollerer virksomhedernes procedurer for og risikoanalyse af produkter/råvarer/ingredienser i forhold til listeria
- Kontrollerer virksomhedernes procedurer ved brug af frosne fødevarer
- Vejleder virksomhederne om brug og håndtering af produkter/råvarer/ingredienser med særlig fokus på anvendelse af frosne fødevarer som ingredienser

Udbytte – hvad vil vi opnå med kampagnen?
Del A: 
- Øge virksomhedernes kendskab til brugen af og håndtering af produkter/råvarer/ingredienser, herunder frosne råvarer, i færdigvarer i forhold til risikoen for listeria.
- Øge virksomhedernes forståelse for vigtigheden af procedurer for og evt. risikoanalyser af listeria i produkter/råvarer/ingredienser ved fremstilling af færdigretter. 

 
Grundlag – hvilke regler ser vi på?
I kampagnen ser Fødevarestyrelsen på:
​- Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne
- Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer
- Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) Nr.178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om opretholdelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed
- Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne
- Bekendtgørelse om fødevarehygiejne (med senere ændringer)

 
Målgruppe – hvor kommer vi på besøg?
Virksomheder med servering eller fremstilling af fødevarer til personer i risikogruppen for listeria (primært ældre og svækkede forbrugere) – det vil sige institutions- og hospitalskøkkener samt visse cateringvirksomheder.


 

Periode - hvornår kommer vi på besøg?
Del A gennemføres i perioden juni – december 2015.


 

Resultater


 

Kontakt
Fødevarestyrelsens pressetelefon, tlf. 2284 4834.
Ændret 26. juli 2017