Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Lejlighedsvise arrangementer, fx festivallens burgerbod – Kontrolkampagne 2015

 

Indledning – hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen?
Ved lejlighedsvise arrangementer, som fx markeder og festivaller, kan der være fødevareaktiviteter i virksomheder, som skal være registreret i Fødevarestyrelsen, og aktiviteter i fødevarevirksomheder under bagatelgrænsen, som ikke skal være registreret i Fødevarestyrelsen. Fødevarevirksomheder under bagatelgrænsen er fødevarevirksomheder, hvor aktiviteterne ikke har en vis kontinuitet eller en vis grad af organisation, fx lejlighedsvise arrangementer. Fødevarevirksomheder under bagatelgrænsen skal følge reglerne i fødevarelovgivningen på nær reglerne i hygiejneforordningen, hygiejneforordningen for animalske fødevarer og hygiejnebekendtgørelsen samt mærkningsforordningen. Det betyder bl.a., at virksomheder under bagatelgrænsen ikke behøver at være registreret i Fødevarestyrelsen, og de specifikke krav til indretning og drift gælder ikke. Virksomheden er dog altid ansvarlig for den mad, den fremstiller, sælger eller giver til andre. Det betyder bl.a., at maden ikke må indeholde skadelige stoffer, sygdomsfremkaldende bakterier, virus eller parasitter. Der føres ikke regelmæssig kontrol med disse virksomheder.
 
Formålet - hvad går kampagnen ud på?
 • Kontrollere, at der ikke sælges fødevarer, der er sundhedsskadelige eller uegnet til menneskeføde.
 • Kontrollere, at der er sporbarhed på fødevarerne.
 • Kontrollere, at de hygiejniske forhold er acceptable.
 • Vejledning af virksomhederne.
 • Sikre ensartethed i kontrollen.
 
Udbyttet  - hvad vil Fødevarestyrelsen opnå med kampagnen? 
 • Nulpunktsmåling for sanktioner.
 • Få belyst tilstanden hos virksomheder over og under bagatelgrænsen.
 • Opnå ensartethed i kontrollen.
 • Evt. ændre på Fødevarestyrelsens registrering af virksomheder under bagatelgrænsen, som ikke frivilligt har ladet sig registrere.
Regelgrundlaget - hvilke regler ser Fødevarestyrelsen på? 
I kontrolkampagnen bliver set på:
 • Reglerne om fødevaresikkerhed og sporbarhed, jf. fødevareforordningen (EF) nr. 178/2002.
 • Reglerne om de almindelige hygiejnebestemmelser for fødevarevirksomheder, jf. hygiejneforordningen (EF) nr. 852/2004.
 • Reglerne om temperaturer, jf. hygiejnebekendtgørelsen nr. 788 af 24. juli 2008.
 • Reglerne om temperaturkrav, jf. hygiejneforordningen for animalske fødevarer (EF) nr. 853/2004.
 • Reglerne om registrering, jf. autorisationsbekendtgørelsen nr. 1007 af 19. september 2014
Målgruppen - hvor kommer Fødevarestyrelsen på besøg?
Virksomheder over og under bagatelgrænsen, der deltager ved lejlighedsvise arrangementer.
 
Periode - hvornår kommer vi på besøg?
Juni- december 2015
 
Resultater​


 

Ændret 1. maj 2020