Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Opstaldning og pasning af kalve i malkekvægbesætninger - Kontrolkampagne 2015

 

 Se filmen om Berthas gode start på livet

 
​Baggrund – hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen?
Landsgennemsnittet for kalvedødelighed i malkekvægsbesætninger i Danmark ligger på ca. 8 %, hvilket er alt for højt. SEGES (tidligere Videnscenter for Landbrug) afdeling Kvæg har siden 2007 kørt kampagnen ”levende kalve” og målet er at nå ned på en kalvedødelighed på 5,5 % i 2018. I starten af dette århundrede lå dødeligheden hos kalve på knap 10 % for kalve med 1-180 levedage. I 2008 var dette tal faldet til 7,7 %, og i 2013 lå det på ca. 8 % (jf. SEGES’ hjemmeside). Antallet af døde kalve er altså faldet siden 2000, men er nu stagneret omkring de 8 %. Specielt i vinterperioden stiger antallet af kalve,​ der dør, jf. opgørelse over kalvedødelighed fra SEGES, juni 2014.

Kælvning sker oftest i kælvningsboks, enten fælles eller enkeltboks. Herefter vil kalvene typisk blive flyttet over i enkeltdyrsbokse. Hvor længe de står her svinger fra 2 til 8 uger. Herefter flyttes de til fællesbokse. I nogle besætninger er både enkeltbokse og fællesbokse placeret udenfor, og i andre besætninger står boksene indenfor. I vinterperioden, hvor der er koldt og fugtigt, kan der ved begge typer af opstaldning være forhold, der gør, at kalvene ikke trives og dermed dør.
 
Ved Fødevarestyrelsens velfærdsbesøg har man ofte oplevet, at kalve, der er placeret i kalvebokse udenfor i vinterperioden, står og kryber sammen med krum ryg og strittende, oprejst pels som tegn på, at de fryser. Det samme gør sig gældende for de kalve, der er opstaldet indenfor, hvis der fx er tale om gamle, nedslidte stalde med gennemtræk og høj fugtighed.

Andre faktorer, der gør sig gældende ved god trivsel hos kalve, er, at de tildeles råmælk af god kvalitet så tidligt efter fødslen som muligt. I henhold til lovgivningen skal kalve tildeles råmælk indenfor de første 6 timer efter fødsel. Allerede efter de 6 timer falder optagelsen af antistoffer gennem kalvenes mavetarmkanal, hvorfor det er vigtigt at kalvene tildeles råmælk af god kvalitet (nok antistoffer) så tidligt som muligt efter fødslen.
 
Formålet – hvorfor gennemfører vi kampagnen – og hvad går den ud på?
Formålet med kampagnen er at kontrollere og vejlede om
 • opstaldning
 • pasning
 • mælketildeling inkl. råmælkstildeling
 • besætningsdiagnoser, inkl. medicinanvendelse
Udbyttet – Hvad vil vi opnå med kampagnen?
Resultaterne kan give en indikation af, om der er sammenhæng mellem kalvedødelighed og områder som: 
 • kælvningsboks (enkel eller fælles).
 • tildeling af råmælk. 
 • opstaldningsform (indendørs/udendørs).
 • fast kalvepasser eller ej.
 • alder ved flytning fra enkeltboks til fællesboks.
Besætningsejeren får fokus på vigtigheden af gode rutiner for kalves opstaldning og pasning. På sigt vil der kunne ses et generelt fald i kalvedødeligheden. I samarbejde med branchen skal kalvedødeligheden ned på 5,5 % i 2018. Dette vil vi dog ikke kunne måle på som et direkte resultat af kampagnen.​
 
Grundlaget – hvilke regler ser vi på?
Dyrevelfærd besætning:
 • Dyreværnsloven
 • Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve
 • Bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg
 • Bekendtgørelse af lov om af malkekvæg og afkom af malkekvæg
 • Mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr
 • Bekendtgørelse om afhorning af dyr
 • Bekendtgørelse om halekupering og kastration af dyr
Medicin besætning:
 • Bekendtgørelse om dyreejers anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer
Kontrolfund vurderes i henhold til Vejledning til velfærdskontrol i kvægbesætninger og kontrolvejledningen.
 
Målgruppen – hvor kommer vi på besøg?
 • Malkekvægsbes​ætninger med >100 køer og en dødelighed på >8 %​

 
Kontrolindsats
Kampagnen består af tre faser:
 1. Sommer/efterår – der udarbejdes materiale med en letforståelig gennemgang af reglerne og god management i samarbejde med branchen.
 2. Vinter – kontrol i besætningerne.
 3. Starten af 2016 – kontrolresultatet og fokuspunkter udbredes via video.
Kampagnen fokuserer på malkekvægbesætninger med høj kalvedødelighed (>8 %) og besætninger bestående af mindst 100 køer.

 
Dyreart/branche
Kvæg.
 
Periode
Kampagnen gennemføres i tre faser:

 
Fase 1 gennemføres august-oktober 2015.
Fase 2 gennemføres november 2015-januar 2016.
Fase 3 gennemføres snarest efter afslutning af fase 2.

Slutrapport for kampagnen

 
Kontakt
Fødevarestyrelsen pressetelefon, tlf. 2284 4834.

 
Ændret 26. juli 2017