Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Behandling og omsætning af animalske biprodukter der leveres fra mejerier til husdyrbrug til foder - Kontrolkampagne 2015

 

​Indledning – hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen?

Der er risiko for, at smitsomme sygdomme (f.eks. mund- og klovesyge) kan spredes via animalske biprodukter fra mejerierne (f.eks. valle), der leveres til husdyrbrug til anvendelse som foder. Der er derfor vigtigt, at de animalske biprodukter behandles korrekt, inden de anvendes til foder.

I lovgivningen (gennemførelsesforordningen (142/2011) til biproduktforordningen (1069/2009)) er beskrevet hvordan mælken skal være behandlet inden afsendelsen.

I lovgivningen skelnes mellem tre forskellige behandlingsniveauer for produkterne. Behandlingsniveauet er afgørende for i hvilken udstrækning de animalske biprodukter kan omsættes. Afhængig af sikkerheden af behandlingen kan produkterne:

  1. omsættes indenfor EU

  2. omsættes i Danmark

  3. omsættes i Danmark med særlig tilladelse og kun til et begrænset antal besætninger

Det skal derfor kontrolleres om mejerierne behandling af produkterne lever op til reglerne, og om produkterne omsættes i overensstemmelse med reglerne i forhold til den behandling de har fået.

 

Formålet – hvorfor gennemfører vi kampagnen – og hvad går den ud på?

Kampagnens formål er at afklare

  • hvordan de animalske biprodukter fra mejerierne behandles inden de sendes fra mejerierne til husdyrbrug til anvendelse som foder

  • om de animalske biprodukter der sendes fra mejerierne til husdyrbrug til anvendelse som foder, er behandlet på en måde der svarer til den omsætning, der finder sted

  • om der er nogen mejerier, der omsætter produkter, der er behandlet på en måde, der kræver, at de har en tilladelse og kun må afsætte produkterne til et begrænset antal husdyrbrug.

Formålet med kampagnen er endvidere at vejlede virksomhederne så de bliver bedre til at forstå og efterleve reglerne.

 

Udbyttet – Hvad vil vi opnå med kampagnen?  

Regelefterlevelsen på området er ukendt, da der ikke er blevet udført systematisk kontrol på området. Fødevarestyrelsen vil fastlægge et nulpunkt for om mejerierne behandler produkterne korrekt inden de sender dem til husdyrbrug til anvendelse som foder.

At skabe opmærksomhed om reglerne.

 

Grundlaget – hvilke regler ser vi på?

Kontrollen gennemføres med hjemmel i:

  • Biproduktforordningen (1069/2009), Artikel 28 og 31

  • Gennemførelsesforordningen (142/2011), Artikel 21 og Bilag X, Kapitel II, Afsnit 4 

Bekendtgørelse nr. 165 af 1. marts 2011 om straffebestemmelser for overtrædelse af visse forordninger om animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum

 

Målgruppen – hvor kommer vi på besøg? 

Mejerier der er registreret hos Fødevarestyrelsen som leverandør af bi- og restprodukter til foderbrug med bi-branchen 10.90.00.A  Fødevarevirksomheder, der leverer bi- og restprodukter til foderbrug .

 

Resultater

Link til slutrapporten finder du her.

Ændret 13. januar 2020