Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Hygiejnisk kvalitet af hakket kød - Kontrolkampagne 2015

 

Indledning – hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen?
Fødevarestyrelsen gennemfører hvert år en kontrol af kvaliteten af hakket kød i de engrosvirksomheder, der producerer hakket kød. Fødevarestyrelsen ser blandt andet på, om indholdet af bakterier i kødet ligger inden for de tilladte intervaller for de såkaldte proceshygiejnekriterier.
  
Resultatet af undersøgelser fra perioden 2012-2013 viste overskridelser i godt en tredjedel af prøverne. Sidste år var overskridelserne faldet til godt 20 procent.

Overskridelse af proceshygiejnekriterierne indebærer ikke en sundhedsfare for forbrugerne, men er en indikation af, at virksomheden har problemer med enten produktionshygiejnen eller dens råvarer, og det skal virksomheden rette op på.

Som opfølgning på resultater af prøver fra tidligere år gennemføres i 2015 en kontrolkampagne med det formål at foretage en mere dybtgående kontrol af virksomhederne procedurer ved produktion af hakket kød. Kontrollen omfatter bl.a. interview af de kvalitetsansvarlige i virksomhederne.
Det er virksomhedernes ansvar at overholde de grænser for bakterier, som er fastsat i lovgivningen. Fødevarestyrelsen kontrollerer virksomhederne og følger op, hvis ikke kvaliteten er i orden.
​Formål – hvad går kampagnen ud på?
I kampagnen vil Fødevarestyrelsen:
- Kontrollere om virksomhederne har styr på hygiejnen, når de hakker kød.
- Kontrollere virksomhedernes egenkontrol for produktion af hakket kød – herunder virksomhedernes egne prøver.
Udbytte – hvad vil vi opnå med kampagnen?
Fødevarestyrelsen forventer, at kampagnen vil:
- Øge virksomhedernes opmærksomhed på hygiejnen ved produktion af hakket kød
- Medvirke til, at antallet af partier af hakket kød, der overskrider de mikrobiologiske kriterier, bliver bragt ned
​Grundlag – hvilke regler ser vi på?
- Hygiejneforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr.852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne
- Hygiejneforordningen for animalske fødevarer: Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer
- Mikrobiologiforordningen: Kommissionens Forordning nr.2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer
- Fødevareforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr.178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen
Målgruppe – hvor kommer vi på besøg?
Samtlige engrosvirksomheder, der producerer hakket kød.
 
Periode - hvornår kommer vi på besøg?
Kampagnen gennemføres i marts-juni.
Resultater
​Kontakt
Fødevarestyrelsens pressetelefon, tlf. 2284 4834.​​
 
Ændret 26. juli 2017