Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Håndtering af salmonella på slagterier - Kontrolkampagne 2015

 

Indledning – hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen?
Som et led i ferskkødsovervågningen skal slagterier løbende tage prøver af slagtekroppe og indberette resultaterne til Fødevarestyrelsen, hvor de bliver registreret i salmonelladatabasen. Hvis prø​verne overskrider det mikrobiologiske kriterium for salmonella, er det vigtigt for fødevaresikkerheden, at slagterierne følger op.
 
Salmonelladatabasen bruges blandt andet til at vurdere målopfyldelsen i salmonellahandlingsplanen og til smittekilderegnskaber.
 
Ferskkødsovervågningen har længe været et krav, men reglerne for, hvor ofte slagterierne skal tage prøver, samt hvor mange de skal tage, blev ændret pr. 1. januar 2015 ved ændringer i bilagene vedr. prøvefrekvens i de respektive bekendtgørelser om salmonella. 

Derudover er der trådt en ændring af hygiejneforordningen i kraft, hvor det i bilag 1, afsnit IV, kapitel IX, litra G, er præciseret, at myndighederne skal kontrollere, at virksomhederne korrekt gennemfører proceshygiejnekriterierne for salmonella hos svin, som beskrevet i Mikrobiologiforordningen.

Ændringen bevirker, at proceshygiejnekriterierne hos svin skal kontrolleres som forudsætning for anbringelse af sundhedsmærket svarende til undersøgelsen for trikiner m.m.

Derfor gennemfører Fødevarestyrelsen en kampagne, der kigger nærmere på slagteriernes praksis.

 
Formålet – hvorfor gennemfører vi kampagnen – og hvad går den ud på?
Med kampagnen vil F​​ødevarestyrelsen kontrollere, at:

 

  • ​Slagterierne har indarbejdet de nye regler for prøvetagningsfrekvenser i deres procedurer, og at de har implementeret dem i praksis. 
  • Resultaterne af slagteriernes prøvetagning bliver sendt til Fødevarestyrelsen indenfor  tidsfristen (Senest 14 dage inde i den efterfølgende måned)
  • Slagterierne følger op, når grænseværdierne er overskredet

 

Udbyttet – hvad vil vi opnå med kampagnen?
Fødevarestyrelsen forventer, at kampagnen vil bidrage til at øge slagteriernes fokus på prøvetagningsfrekvenser og indberetning af salmonellaprøver samt på opfølgning af overskridelser. 

Det vil samtidigt bidrage til en øget datakvalitet i de årlige opgørelser i salmonelladatabasen.
Grundlaget – hvilke regler ser vi på?
  • ​Bekendtgørelse om ​salmonella hos svin nr. 1280 af 4. december 2014
  • Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m. nr. 351 af 7. april 2015
Branche/målgruppe – hvor kommer vi på besøg?
  • Slagterier, der slagter 
    • ​mellem 1.000 og 30.000 svin om året eller 
    • over 250 kreaturer om året 
Period​e - hvornår kommer vi på besøg?
Kampagnen gennemføres maj-november 2015
Resultater
Slutrapport for kampagnen salmonella i slagterier
Kontakt
 Fødevarestyrelsens pressetelefon, tlf. 22 84 48 34.
 
Ændret 26. juli 2017