Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Kontrolindsatser i fodervirksomheder

Når en fodervirksomhed eller et landbrug er godkendt eller registreret, vil Fødevarestyrelsen eller Landbrugsstyrelsen kontrollere den på forskellige måder. Landbrugsstyrelsen kontrollerer landbrug, der producerer foder til sig selv, mens Fødevarestyrelsen kontrollerer virksomheder, der producerer, forhandler, oplagrer og/eller transporterer foder.

​​Fødevarestyrelsens kontrol med fodervirksomheder er består af 3 slags kontrolindsatser, og kontrolbesøgene vil som udgangspunkt være uanmeldte.

Fodervirksomhederne kontrolleres af Fødevarestyrelsen med følgende indsatser: 

Basiskontrol
Virksomhederne får en fast kontrolfrekvens – som kan være standard eller reduceret. Det betyder altså, at virksomhederne på forhånd kender det årlige antal basiskontroller. 

Læs mere om kontrolfrekvensen og hvordan den tildeles
   
En vis procentdel af transportørerne af foder vil blive stikprøvekontrolleret hvert år. Basiskontrollen omfatter også anden kontrol fx i forbindelse med eksport eller import.

Prioriteret kontrol
Den prioriterede kontrol målrettes virksomheder med behov for særligt fokus. Virksomhederne udpeges til kontrollen i løbet af året bl.a. på basis af de hidtidige kontrolresultater.

Det kan fx være virksomheder med anmærkninger ved kontrollen, som vurderes at have behov for opfølgning før næste basiskontrol, eller virksomheder som har fået væsentlig ændret risikovurdering og dermed reduceret kontrolfrekvens.
 
Kampagnekontrol
Kontrolkampagner går i dybden på afgrænsede områder, hvor det skal afklares, om der er problemer, mistanke om eller kendskab til problemer med at overholde reglerne. 
Kampagnerne bliver planlagt år for år bl.a. på baggrund af ​praktiske erfaringer og indmeldte risici. 

Læs mere om kontrolkampagner

Læs mere om hvordan kontrollen foregår

Sådan foregår kontrol på fodervirksomheder

Sådan foregår kontrol af foder på landbrug

 
 
Ændret 19. januar 2022