Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Kontrolindsatser i fodervirksomheder

Når en fodervirksomhed eller et landbrug er godkendt eller registreret, vil Fødevarestyrelsen eller Landbrugsstyrelsen kontrollere den på forskellige måder. Landbrugsstyrelsen kontrollerer landbrug, der producerer foder til sig selv, mens Fødevarestyrelsen kontrollerer virksomheder, der producerer, forhandler, oplagrer og/eller transporterer foder.

​​​Fødevarestyrelsens kontrol med fodervirksomheder er består af 3 slags kontrolindsatser, og kontrolbesøgene vil som udgangspunkt være uanmeldte.

Fodervirksomhederne kontrolleres af Fødevarestyrelsen med følgende indsatser: 

Bas​iskontrol

Virksomhederne får en fast kontrolfrekvens – som kan være standard eller reduceret. Det betyder altså, at virksomhederne på forhånd kender det årlige antal basiskontroller. 

Læs mere om kontrolfrekvensen og hvordan den tildeles
   
En vis procentdel af transportørerne af foder vil blive stikprøvekontrolleret hvert år. Basiskontrollen omfatter også anden kontrol fx i forbindelse med eksport eller import.

Dybdegående k​​ontrol

Den dybdegående kontrol er kontrolindsatser, der er målrettet virksomheder eller grupper af virksomheder med øget behov for kontrol eller vejledning eller som har særlige risici. 

 Kontrolkampagner er et eksempel på dybdegående kontrol

Kontrolkampagner går i dybden på afgrænsede områder, hvor det skal afklares, om der er problemer, mistanke om eller kendskab til problemer med at overholde reglerne. 
Kampagnerne bliver planlagt år for år bl.a. på baggrund af ​praktiske erfaringer og indmeldte risici. 

Læs mere om kontrolkampagner

Opfølgende ko​​ntrol

Opfølgende kontrol er målrettet virksomheder, der har fået påbud eller forbud for at overtræde reglerne.


Vejledning om kontrolindsatser på foderområdet


Læs mere om hvordan kontrollen foregår

Sådan foregår kontrol på fodervirksomheder

Sådan foregår kontrol af foder på landbrug

 
 
Ændret 9. februar 2023