Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Kontrol med genmodificeret foder

Fødevarestyrelsen fører løbende kontrol med brugen af genmodificeret foder.

​Kontrollen skal sikre, at det foder, der bruges i Danmark, lever op til EU’s regler på området.

EU-regler

Ifølge EU’s regler skal alt foder, der indeholder eller er fremstillet af GMO’er, mærkes med oplysning herom på mærkningssedlen. Det er kun lovligt at anvende EU-godkendte GMO’er, dvs. EU har nul-tolerance for foder med indhold af genmodificeret materiale, som ikke er godkendt i EU.

Prøvetagning og analyse

Fødevarestyrelsens kontrol af foder med hensyn til GMO-mærkningen og ikke-godkendt GMO er primært baseret på prøvetagning og analyser for indhold af genmodificeret materiale.

Resultaterne af kontrollen indgår i styrelsens offentliggørelser om foderkontrollen. På linket nedenfor kan du finde resultater af foderkontrollen.

Resultater af foderkontrollen

Kontrolbesøg hos virksomheder

Desuden besøger Fødevarestyrelsen med mellemrum fodervirksomheder for at sikre, at de håndterer genmodificeret foder i henhold til EU’s sporbarhedsregler.

EU's sporbarhedsregler har til formål at fremme nøjagtig​ mærkning, muliggøre overvågning af en eventuel indvirkning på miljøet og sundheden, samt at muliggøre relevant risikohåndtering som fx tilbagetrækning af produkter.

 

Ændret 19. januar 2022