Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sanktioner på medicinområdet, dyrlæger og besætningsejere

 

Folketinget vedtog i midten af februar 2006 en ændring til lov om hold af dyr og lov om dyrlæger, som betyder, at der kan udstedes højere administrative bødeforelæg, når reglerne om medicin til dyr ikke bliver overholdt.

Se lov om ændring af lov om hold af dyr og lov om dyrlæger (strafskærpelse)

 

Dyreejeres overtrædelser
Bemærkningerne indeholder vejledende bødestørrelser for en række overtrædelser begået af dyreejere omkring:

 

  • Ulovlig brug og opbevaring af medicin
  • Levering af slagtedyr og mælk med rester af antibiotika
  • Mangelfulde medicinoptegnelser mv.

For alle overtrædelser er der fastsat to vejledende bødestørrelser - dels en normalbødestørrelse og dels en højere bødestørrelse rettet mod dyreejere med store dyrehold.

 

Dyrlægers overtrædelser
Bemærkningerne til loven indeholder også vejledende bødestørrelser for en række overtrædelser begået af dyrlæger i forhold til dyreejeren:

 

  • Manglende omhu og samvittighedsfuldhed
  • Ulovlig udlevering og receptordinering
  • Manglende resistensundersøgelse og manglende bakteriologisk undersøgelse før goldbehandling mv.

Mangelfuld information og vejledning af dyreejere om tilbageholdelse, brug af medicin osv., samt manglende besøg i forbindelse med sundhedsrådgivningsaftaler, har også vejledende bødestørrelser.

Der er desuden vejledende bødestørrelser for dyrlægers overtrædelser i forhold til egne registreringer, håndtering af medicin mv.:

  • Manglende indberetning til VetStat.
  • Mangelfulde optegnelser om vejledning, brug af medicin, ordineringer.  
  • Manglende journaler over medicinanvendelse og status over lager.
  • Uforsvarlig opbevaring af lægemidler og manglende besøgs- og statusrapporter i forbindelse med sundhedsrådgivningsaftaler.

For dyrlæger er der ligeledes fastsat to vejledende bødestørrelser for de enkelte overtrædelser. - Dels en normalbødestørrelse og dels en bødestørrelse rettet mod dyrlæger med et meget stort antal sundhedsrådgivningsaftaler.

Kontrol med veterinære lægemidler
 
 

Kontrolresultater - medicinkontrol

 

Lovstof og regler

Find regler og lovstof om lægemidler til dyr


 

 
Ændret 19. januar 2022